Työnhaku

Ryhmähaastatteluun valmistautuminen – kirkasta erottuvuustekijäsi

10.6.2020 klo 14:57

Ryhmähaastattelu on työhaastattelu, jossa rekrytoija haastattelee useamman hakijan samaan aikaan. Näillä vinkeillä erotut eduksesi etkä jää muiden haastateltavien jalkoihin.

Ryhmähaastattelu on työhaastattelu, jossa useampi työnhakija tavoittelee samaa työpaikkaa. Ryhmähaastatteluun valmistautuminen voi olla vielä jännittävämpää kuin tavalliseen työhaastatteluun valmistautuminen. Silti ryhmähaastattelussa on pohjimmiltaan kyse samasta asiasta: oman osaamisen esittelemisestä työnantajalle.

Kun valmistaudut ryhmähaastatteluun, ota huomioon kaikki samat seikat kuin työhaastatteluun valmistautuessasi. Panosta lisäksi muutamaan tärkeään asiaan omassa työhaastattelukäyttäytymisessäsi.

Kun valmistaudut ryhmähaastatteluun, pidä kirkkaana mielessäsi, mitä erityisesti haluat tuoda omasta osaamisestasi esiin työhaastattelun aikana. Juuri se erottaa sinut muista työnhakijoista. Keskity työhaastattelun aikana tuomaan esiin ydinosaamistasi ja erikoistaitojasi – ja anna muiden hakijoiden tuoda omiaan.

Ryhmähaastattelu ei ole kilpailu

Pyri ryhmähaastattelussa aina tuomaan itseäsi esiin edullisessa valossa. Kohtele kuitenkin muita hakijoita kunnioittavasti siitä huolimatta, että työhaastattelutilanne saattaa nostaa kilpailuviettisi pintaan. Kukaan tuskin haluaa palkata henkilöä, joka mollaa työkavereitaan tai nostaa omaa häntäänsä muiden kustannuksella.

Joskus useampi ryhmähaastattelussa haastateltu saa työpaikan. Se tarkoittaa, että joku ryhmähaastatteluun osallistuneista saattaa olla tuleva työkaverisi. Pyri siis tekemään koko työhaastattelun ajan yhteistyötä muiden hakijoiden kanssa hyvässä hengessä. Ryhmähaastattelussa saavutat parhaan tuloksen kun kilpailet vain itseäsi vastaan.

Tuo ryhmähaastattelussa esiin omia ajatuksiasi, mutta anna myös muiden vastata, kysyä ja keskustella rauhassa. Jos olet eri mieltä haastattelijoiden tai muiden haastateltavien kanssa, tuo oma mielipiteesi rohkeasti esiin. Sinun ei tarvitse olla samaa mieltä muiden kanssa. Jos toinen hakija esittää mielestäsi kiinnostavan ajatuksen, kehaise häntä, sillä kukapa ei haluasi työyhteisöön henkilöä, joka osaa luoda kannustavaa ilmapiiriä.

Ryhmähaastattelu ei välttämättä koostu pelkästä työhaastattelusta vaan siihen saattaa sisältyä myös ryhmätehtäviä. Ryhmähaastattelussa työnantaja selvittää tehtävien avulla tyypillisesti sitä, millaiset ryhmätyötaidot hakijoilla on. Tehtäviä tehdessäkin kannattaa siis hillitä hieman kilpailuviettiään, vaikka tehtävä olisi pelimäinen ja sille olisi asetettu tiukka aikaraja.

Introverttina ryhmähaastattelussa

Ryhmähaastattelu voi jännittää erityisen paljon, jos et yleensäkään koe olevasi vahvoilla ihmisten ympäröimänä. Parhaaseen tulokseen ryhmähaastattelussa pääset, kun olet oma itsesi etkä yritä esittää muuta.

Hiljaisemmat ihmiset ovat usein verrattomia kuuntelijoita. Jos puhuminen ei ole suurin vahvuutesi, mutta olet hyvä kuuntelemaan, käytä tätä taitoa valttikorttinasi ryhmähaastattelussa. On arvokasta, että pystyy antamaan muille suunvuoron ja kommentoimaan muiden sanomisia terävästi – kunhan saa myös ne itselleen tärkeät asiat kerrottua ryhmähaastattelun aikana.

Ryhmähaastatteluun liittyvää jännitystä voit lieventää myös ajattelemalla, että itse työntekokin on samalla tavalla ryhmässä toimimista. Ryhmähaastattelussa selvitetään siis vain sitä, kuinka luontevaa ryhmässä toimiminen on sinulle ja kuinka hyvin tulisit viihtymään tässä työssä.

Ryhmähaastattelussakin voi verkostoitua

Ryhmähaastattelu on oiva tilaisuus verkostoitua sekä rekrytoijan että muiden hakijoiden kanssa. Kiitä siis ryhmähaastattelun päätteeksi sekä haastattelijaa että muita osallistujia. Näin jätät kohteliaan vaikutelman itsestäsi sekä työnantajalle että potentiaalisille tuleville työkavereillesi. Et voi ennalta tietää, mitä hyvää se poikii urallesi.