Työllisyysnäkymät

Ruotsalaista työmarkkinapolitiikkaa

15.9.2016 klo 11:25

Ruotsin työmarkkinoilla on jo aikaa sitten viety läpi monia sellaisia uudistuksia, joista Suomessa vasta haaveillaan. Ruotsalainen yrityskulttuuri on muuttunut, ja esimerkiksi senioreiden osaamisen arvostaminen on kasvussa.

Esimerkiksi ruotsalainen Telia on muuttanut rohkeasti yrityskulttuuriaan. Yrityskulttuurin pitää nyt rohkaista riskinottoon, vuorovaikutukseen ja uuden kokeilemiseen. Kukaan ei ole ekosysteemissämme enää yksin. Olemme hyvin alttiita kaikelle, mitä ympärillämme tapahtuu. On pakko luoda kulttuuri, jossa ideat tulevat kaikkialta.

Menneen vuoden aikana Telia on poistanut koko vanhan johtamisjärjestelmänsä. Työntekijät ovat ottaneet aktiivisemman roolin muun muassa tavoitteiden asettamisessa, palautteen hakemisessa ja oman urakehityksen rakentamisessa. Tämä on täyskäännös verrattuna aikaisempaan toimintatapaan.

Ruotsissa työntekijät saavat paljon vastuuta

Esimiehet luottavat, joustavat ja antavat mahdollisuuksia kehittyä. Norsunluutorneja ei ole lainkaan. Näin työntekijät kokevat, että he pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan asioihin. Tulee tunne, että jokaisen omalla työllä on suuri merkitys ja se näkyy myös tuloksissa.

Myös uusien ideoiden esiintuomiseen ja uusien asioiden kokeilemiseen rohkaistaan enemmän. Ruotsissa fika eli kahvittelu on pyhä asia. Avoin keskustelu ja ideoiden ”heittely” kuuluvat jokaiseen työpäivään.

Työelämän muutos tarkoittaa yksinkertaistamista; byrokratiaa vähennetään, ihmisiä sitoutetaan ja joustoja sallitaan. Myös työkierto ja toisten osaamisen hyödyntäminen ovat erittäin tärkeitä.

Yrityskulttuurin ja työelämän mullistukset näkyvät myös ihmisten asenteissa. Aiemmin ruotsalaistyönantajat olivat vastahakoisia työllistämään vanhempia ihmisiä. Nyt se on muuttumassa. Elämme yhteiskunnassa, jossa tieto on arvokasta.

Kevyempi verotus kannustaa työntekoon

Ruotsissa kevyempi verotus kannustaa eläkeiässä olevia jatkamaan työntekoa. Seniorityöntekijöiden palkkaamisesta on myös tehty työnantajille edullisempaa. Työnantajan sosiaalimaksut ovat eläkeiän ylittäneiden kohdalla puolet tavanomaisesta.

Työpaikoilla joustetaan työajoissa. Vanhempainvapaiden jakaminen vanhempien kesken on Ruotsissa yhä helpompaa. Teknologia vähentää matkustamisen ja paikallaolon tarvetta ja etätyö lisääntyy edelleen.

Vanhempainvapaiden vaikutusta urakehitykseen pelätään syyttä. Hetkellinen poissaolo voi parhaimmassa tapauksessa olla jopa uusi mahdollisuus.

Joustavuus, aktiivinen osallistuminen ja vuorovaikutteisuus onnistuvat ruotsalaisilta, mutta miten työelämän uudet mallit istuvat suomalaiseen yrityskulttuuriin? Suomalaiset saattavat tarvita ruotsalaisia enemmän rohkaisua. Silti yleistäviä kulttuurieroja Suomen ja Ruotsin välillä ei pidä korostaa liikaa. Erot tasoittuvat kokoajan. Telialta saadaan kuitenkin yksi vinkki; kannattaa katsoa, millaisia harmaan sävyjä löytyy mustan ja valkoisen välistä.

Faktaa

Ruotsissa otettiin Olof Palmen pääministeriaikana käyttöön niin sanottu myötämääräämisoikeus, joka toi työntekijöiden edustajat ennen kaikkea suurten yritysten hallituksiin.

Hallitus pitää näppinsä erossa työmarkkinoista. Sopimukset ovat työmarkkinaosapuolten asia. Keskitetyt sopimukset loppuivat muodollisesti jo 1980-luvun lopulla.

Ruotsissa on esitetty, että täyden eläkkeen saisi vasta 67-vuotiaana. Siirtymäaikaa olisi vuoteen 2022 asti. Vuonna 2034 eläkeikä olisi 68 vuotta. Tällä hetkellä Ruotsissa on käytössä joustava eläkeikä, 61–67 vuotta.

Lähde: Kauppalehti