Työhyvinvointi

Ristiriitoja työpaikalla?

Jos ristiriidat jäävät töissä jatkuvasti käsittelemättä eikä työkavereilta saa tukea tiukan paikan tullen, työ saattaa alkaa tympiä. Mikä neuvoksi?

Tietotyön kuormituksen kasvaessa hyvästä työilmapiiristä on tullut menestyvän yrityksen merkki ja samalla myös rekrytointivaltti. Johtamisella ja työpaikan ilmapiirillä onkin tutkitusti vaikutusta työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Työilmapiirillä on suuri vaikutus paitsi työntekijöiden mielentilaan, myös työn tekemiseen. Huono työilmapiiri vie paljon energiaa, ja se on pois työnteosta. Jos työhön ei saa tukea toisilta ihmisiltä, kuormittuvat lisäksi keho ja mieli. Työilmapiiri näkyy myös organisaation ulkopuolelle, ja yhteistyökumppanit sekä asiakkaat huomaavat hyvin herkästi missä mennään. Kun työilmapiiri on huono, on vaikea antaa asiakkaille parastaan.

Työilmapiirillä on tutkitusti vaikutusta työntekijöiden hyvinvointiin. Se voi auttaa suojaamaan esimerkiksi työelämän paineilta. Huono työilmapiiri voi altistaa uniongelmille, uupumukselle tai jopa masennusoireille. Hyvä työilmapiiri voi osaltaan ehkäistä myös mielenterveysongelmia, jotka ovat Suomen suurin sairauspoissaolojen aiheuttaja.

Työilmapiiri ajatellaan liian usein annettuna etuna

On olemassa paljon tieteellistä näyttöä siitä, että työilmapiiriä vaalivat organisaatiot menestyvät muillakin alueilla. Hyvä työilmapiiri liittyy hyvän kierteeseen: hyvään tuotteeseen, asiakaskokemukseen ja työnantajamielikuvaan sekä kasvuun ja kannattavuuteen. Mukava työilmapiiri lisää näin ollen koko organisaation arvoa.

Vaikka työilmapiirin merkitys organisaation menestykselle ymmärretään nykyisin jo hyvin, on hämmästyttävää, että se käsitetään edelleen liian usein annettuna. Hyvä työilmapiiri ei kuitenkaan synny, pysy yllä eikä kehity itsestään, vaan se muodostuu ihmisten toiminnan tuloksena ja se luodaan joka päivä uudelleen.

Työilmapiiriin vaikuttaa moni tekijä, mutta merkittävimpänä voidaan pitää ihmisten välisen vuorovaikutuksen laatua ja sujuvuutta. Hyvä käytös työpaikalla on myönteisen ilmapiirin perusta.

Työkäyttäytymistä tulee johtaa

Hyvän käytöksen ajatellaan Suomessa kuuluvan kotikasvatukseen, mutta aina se ei tunnu luonnistuvan työpaikalla. Siksi työilmapiiri ja -käytös kaipaavat johtamista. Työilmapiirin aiheuttaessa ongelmia apua voi saada työterveyspsykologilta, joka osaa tukea työyhteisöä monella tavalla. Parhaita tuloksia saadaan, kun vaikeuksiin tartutaan varhaisessa vaiheessa.

Vaali hyvää työilmapiiriä:

1. Käyttäydy hyvin. Jokapäiväinen ystävällinen käytös luo myönteistä ilmapiiriä työpaikalle. Älä aliarvioi pienten tekojen merkitystä – työilmapiiri luodaan joka päivä uudelleen.

2. Tarkista, onko työpaikallasi määritelty, millaista käytöstä toivotaan ja mitä ei sallita. Jotta esimiehet voivat valvoa käytösohjeiden noudattamista, on pelisäännöt hyvä kirjoittaa auki. Jo käytösohjeiden olemassaolo vähentää vuorovaikutusongelmia.

3. Mieti, miten voit esimiehenä palvella alaisiasi. Kun työntekijöitä johdetaan palvelevasti eli arvostaen ja voimaannuttaen, vaikuttaa se  myönteisesti työkykyyn ja -hyvinvointiin.

Lähde: Terveystalo