Työhyvinvointi

Riippuvuudet työelämässä

13.6.2016 klo 7:00

Suhtautuminen riippuvuuksiin on muuttunut vuosikymmenten saatossa, mutta häpeän leima on ja pysyy.

Päihdeongelmat aiheuttavat työkyvyttömyyttä. Ennaltaehkäisy on parasta hoitoa ja monilla työpaikoilla on jo päihdeohjelma. Mutta mistä johtuu, etteivät päihdeohjelmat välttämättä toimi?

Suomessa riippuvuuksista on alettu yleisesti puhua sairautena vasta 1980-luvulta lähtien. Nykyisin juomista ei enää mielletä oikein sairaudeksi. Yhä useampi ajattelee, että se on ihmisestä itsestään kiinni. Ryyppäämistä pidetäänkin enemmän sopimattomana ja kelvottomana sosiaaliongelmana. Vanha mielikuva synnistä liittää siihen häpeän ja tekee siitä moraalista taistelua. On vaikea nöyrtyä ja tunnustaa, että on avuton ja heikko.

Työuupumus ja masennus ovat melko uusia ongelmia. Siksi niihin on helppo suhtautua sairausnäkökulmasta ja niistä voi puhua avoimesti. Työuupumus tuntuu olevan jo melkein ”muotijuttu”. Päihdeongelmat eivät ole saavuttaneet samanlaista statusta. Ne ovat noloja ja kiusallisia käsiteltäviä.

Alkoholi ja työnteko nykyään kaukana toisistaan

Alkoholi ja työelämä ovat viime vuosikymmeninä eriytyneet yhä kauemmaksi toisistaan. Ennen alkoholin käyttöä työaikana ei välttämättä edes pidetty työpaikan tai työkulttuurin ongelmana vaan enemmänkin asiaan kuuluvana. 1970-luvulla tehtyjen tutkimusten mukaan alkoholin käyttö on ollut teollisuus- ja rakennustyöpaikoilla melkoista nykyiseen verrattuna. Myös vanhan ajan kosteat lounaat ovat nykyään harvinaisia.

Syitä muutokseen löytyy niin työnantajista, työntekijöistä kuin työtahdistakin. Työnantajien näkökulmasta alkoholi näyttää ongelmien lähteeltä. Työntekijöille työelämän vaatimukset ovat tulleet niin koviksi, että rillutteluun ei enää ole mahdollisuutta.

Alkoholi kompensoi paineita?

Alkoholia käytetään nykyään kompensaationa työelämän paineille. Muutos alkoi jo 1980-luvulla, eli sitä ei voi selittää pelkästään yt-kierrosten pelolla. Alkoholinkäyttö on lisääntynyt ja juominen on keskittynyt yhä enemmän viikonloppuihin ja vapaa-aikaan. Tyypillisen juomiskäyttäytymisen voi jakaa kolmeen lajityyppiin: pienjuominen, bilejuominen ja kännääminen.

Suomalaisen tavallisin juomistilanne on pienjuominen viikonloppuisin kotona puolison seurassa. Tavoitteena on rentoutuminen ja nautinto. Bilejuominen on kontrolloitua kontrolloimattomuutta. Tällöin haetaan etäisyyttä arkeen kodin ulkopuolelta. Vaikka alkoholin viihdekäyttöä pidetäänkin usein harmittomana, jo pelkällä pienjuomisellakin saa pilattua elämänsä, vaikka ei olisi koskaan räkäkännissä. Vahvoissa humalakokemuksissa voi olla sosiaalisia ja emotionaalisia latauksia, jotka säilyvät mielessä koko loppuelämän.

Työpaikan keskustelukulttuuri on avainasemassa siinä, uskaltavatko ihmiset avoimesti kertoa ongelmistaan ja saavatko he niihin tarpeeksi aikaisin tukea ja apua.

Työkyvyttömyys on totta

Päihdeongelmat aiheuttavat työkyvyttömyyttä siinä missä moni muukin sairaus, mutta sosiaalivakuutus ei kohtele niitä sairautena. Päihteiden ongelmakäyttäjien kuntoutukseen kannustava sosiaaliturvajärjestelmä on käytännössä purettu. Kelan uuden linjauksen mukaan päihdeongelmat eivät ole sellaisia sairauksia, joihin sairausvakuutuslakia ja -korvausta sovelletaan. 1990-luvulla säädettiin kuntoutusrahalaki, jonka soveltamisesta tuli ensisijaista sairausvakuutuslakiin nähden.

Alkoholi ajaa edelleen ihmisiä työkyvyttömyys- tai sairauseläkkeelle, mutta eläkepäätöksen perusteina ovat usein muut sairaudet. Mikäli sosiaalivakuutus toimisi kannustavasti, se motivoisi hoidon aloittamiseen nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Silloin myös kuntoutuminen olisi helpompaa eikä eläkkeelle johtava työkyvyttömyys olisi yhtä yleistä kuin nyt.

Mistä apua?

Apua mahdollisen alkoholiongelman tunnistamiseen, neuvoja ja ohjeita hoitoon hakeutumiseen löydät muun muassa seuraavilta nettisivuilta:

www.aa.fi

www.a-klinikka.fi

www.ehyt.fi

www.huugo.fi

www.irtihuumeista.fi

www.kalliola.fi

www.mielenterveystalo.fi

www.paihdelinkki.fi

www.peluuri.fi

www.thl.fi

www.vastaamo.fi

Lähde: Telma-lehti