Omakynä

Rekryn vuosi 2018 ja kolme lupausta uudelle vuodelle 2019

8.1.2019 klo 12:20

Vuodenvaihde on hyvä aika puntaroida, mitä kuluneesta vuodesta tarttui matkaan, enkä viittaa tällä pelkkiin joulukiloihin.

Oikotielle vuosi 2018 oli vahvan kasvun aikaa mm. palvelussa julkaistut työpaikkailmoitukset kasvoivat 15 % ja työnantajakuvan palveluiden liikevaihtomme kaksinkertaistui. Maailmantaloudessa joulukuu oli kuitenkin turbulentti, ja kansainvälisillä osakemarkkinoilla epävarmuus heijastuu pörssikursseihin myös Euroopassa. Vuosi 2019 paljastaa, onko kyse korjausliikkeestä jatkuvasti kohonneisiin osakekursseihin vai hidastuuko myös reaalitalous.

Yritysten rekrytointi indikoi vahvasti talouden suhdanteita ja vuonna 2017 nousuun kääntynyt talous näkyi ennen isoja barometreja selkeästi mm. Oikotie Työpaikkojen ilmoitusmäärissä. Kannattaakin seurata mihin suuntaan viisarit kääntyvät Oikotien 2018 julkaisemalla markkinatieto-sivulla.

Rekrytoinnissa talouden suhdanteet vaikuttavat sekä työnhakijoiden että työnantajien käyttäytymiseen – korkeasuhdanteessa työpaikkoja on runsaasti tarjolla ja osaajista kilpaillaan kaikin keinoin, kun taas laskusuhdanteessa on ”rekrytoijan markkinat”. Kasvaneet hakemusmäärät eivät kuitenkaan aina paranna laatua – huippuosaajat ovat haluttuja suhdanteesta riippumatta. Työpaikanvaihdon lykkäys epävarmana aikana voi vähentää myös työvoiman tarjontaa. Vahvan työnantajakuvan vaaliminen auttaa houkuttelemaan hyviä tekijöitä niin ylä- kuin alamäessäkin.

Oma ennusteeni vuodelle 2019 on, että Suomen talous kasvaa tänä vuonna edellisiä vuosia maltillisemmin, mikä rekrytoinnin puolella heijastuu 2017-2018 voimakkaasti kasvaneiden rekrymäärien tasoittumisena. Panostustarve rekrytointiin ja työnantajakuvaan kuitenkin säilyy. 2017-2018 vuodenvaihteen ennustussetin sijaan (josta on nostettava ajallisesti 100 % nappiin osunut ennusteeni Bitcoinin romahduksesta) muotoilen 2019 teemat ajankohtaan sopivasti kolmeksi uuden vuoden lupaukseksi, joilla me Oikotiellä haluamme palvella rekrytoijia ja työnhakijoita alkavana vuonna entistä paremmin.

1. Tavoitamme paremmin sekä aktiiviset että passiiviset hakijat

Työnhakijat elävät maailmassa, jossa verkkosisällöt kohdentuvat heidän kiinnostustensa mukaisesti, ja palvelut sekä räätälöityvät heille sopiviksi että ehdottavat uutta kiinnostavaa sisältöä. Myös rekrytoinnin tulee muuttua tähän suuntaan. Toimme Oikotielle loppuvuodesta rekrytoijille tilastosivun, jossa työpaikkailmoitusten kävijöistä saa aiempaa tarkempaa tietoa. Vuonna 2019 tulemme panostamaan vahvasti työpaikkojen suositteluun ja henkilökohtaiseen, kiinnostavaan sisältöön.

Kehitämme myös jatkuvasti tapoja tavoittaa passiiviset osaajat. Ilta-Sanomien verkkosivusto on Suomen vierailluin (lähde: http://fiam.fi/tulokset/) ja Helsingin Sanomat kolmantena (Oikotie myös hienosti listan sijalla 10.). Uudistimme vuodenvaihteessa Oikotie Avainpaikat IS.fi ja HS.fi –sivustoilla, ja erillisten työpöytä- ja mobiilipaikkojen sijaan tarjolla onkin nyt yhtenäiset cross-screen -paikat, jotka yhdistettynä Oikotie-näkyvyyteen tarjoavat ylivoimaisen tavan tavoittaa myös passiiviset työnhakijat ja moninkertaistaa hakijamäärän.

2018 uutena tuotteistuksena toimme myös some-avainpaikan, jolla työpaikkailmoitus voidaan kohdistaa automaattisesti Facebook-nostona toimialan mukaisille kohderyhmille. Uutena työnhaun kanavana on myös kesäkuussa 2018 julkaistu Oikotie-sovellus, joka 180 000 latauksellaan on jo noussut suosituimmaksi suomalaiseksi asunto- ja työpaikkasovellukseksi.

2. Rakennamme asiakkaidemme työnantajakuvaa kokonaisvaltaisesti

Ennustin 2018 vuodelle yritysten vahvaa panostusta työnantajakuvaan. Tämä myös toteutui, ja vuoden aikana nähtiin upeita työnantajakuvakampanjoita, joita myös palkittiin ensi kertaa Rekrytoinnin parhaat -tilaisuudessa. Esimerkki erottuvasta kampanjasta oli NCC:n palkittu ”Rakkaudesta mustiin, kuumiin kiviin”, joka tarjosi intohimoisen näkökulman asfaltinteon maailmaan. Kaikki palkitut löydät täältä.

Oikotiellä työnantajakuvan palvelut ovat vuosi vuodelta merkittävämpi osa liiketoimintaamme, ja kesällä 2018 työtiimimme vahvistui T-Median työnantajakuva- ja vetovoimapalveluiden huippuosaajilla. Tätä myötä olemme asettaneet myös Vastuullinen kesäduuni -kampanjalle  kunnianhimoisen tavoitteen: tarjota 100 000 vastuullista kesätyökokemusta nuorille ensi kesänä. Määrää tärkeämpää meille on kuitenkin kokemuksen laatu: kaikki kampanjassa mukana olevat yritykset sitoutuvat vastuullisen kesätyön periaatteisiin, joihin kuuluu mm. perehdytys, tasapuolisuus, kohtuullinen palkka ja kirjallinen työsopimus.

Myös HR:ssä ketterät toimintamallit valtaavat alaa, ja Lean Startup -metodin mukainen nopea rakenna-mittaa-opi -sykli yleistyy myös työnantajakuvan rakennuksessa. Omalta osaltamme haluamme tarjota asiakkaillemme ratkaisut työnantajakuvan rakentamiseen strategiasta aina valmiisiin sisältöihin saakka. Mittaamisessa tarjoamme sekä sisäisen ja ulkoisen työnantajakuvan mittausta että Oikotien laajan datan työnhakijoiden aidosta käyttäytymisestä. Myös oppeja jaamme aktiivisesti, ja tuoreimpana julkistimme joulukuussa Suuri suomalainen työn merkityksellisyys -tutkimuksemme tulokset.

Videoiden käyttö työnantajakuvan rakennuksessa alkoi vuonna 2018 olla jo enemmän sääntö kuin poikkeus. Uuden vuoden kunniaksi Oikotie Työpaikkojen ilmoituksilla videotervehdys on jatkossa maksuton ominaisuus kaikille asiakkaillemme!

3. Teemme uusia avauksia alustatalouden ja elinikäisen oppimisen alueilla

Alustataloudesta on hyvää vauhtia tulossa yhtä kulunut termi kuin rekryilmoituksissa näköalapaikasta, mutta senkin uhalla listaan tämän 2019 teemoihin. TEM:in ja ELY-keskusten työstämä Työmarkkinatori on valtion visio siitä, miten yksityiset ja julkiset työnhaun palvelut tuodaan saman katon alle. Valtiorahoitteinen ”yhden luukun” verkkopalvelu (tai ekosysteemi) työnhakuun on ollut mielenkiintoinen avaus Sipilän keskustan ja kokoomuksen hallituskauden aikana.

On kiinnostava nähdä, muuttavatko 2019 eduskuntavaalit hallituspohjaa, ja mitä vaikutuksia sillä on valtion ja markkinaehtoisten toimijoiden rooleihin työllisyyden hoidossa. Työmarkkinatorin kanssa hieman samalla konseptilla, mutta enemmän kiinteistö- ja rakennusalaan keskittyen myös Tilaajavastuu on rakentamassa ”Platform of trustia”.

Oikotie on ollut tiiviisti mukana molempien yllä mainittujen hankkeiden kehittämistilaisuuksissa. Ylätasolla näen, että datan vapaa liikkuvuus, ja työnhakijan asettaminen keskiöön palvelujen käytössä on oikea suunta. Vaatii kuitenkin vielä konkretisointia, miten julkiset työllisyyttä edistävät tahot ja yksityisen sektorin markkinaehtoisesti keskenään kilpailevat toimijat saadaan kivuttomasti ”samalle luukulle”. Onko tämä luukku yksi verkkopalvelu, vai kokoelma yhdessä sovittuja datamalleja ja rajapintoja, joilla sekä työnhakijan että rekrytoijan elämä helpottuu? Vuosi 2019 tuo toivottavasti selkeyttä näihin kysymyksiin.

Ekosysteemikeskusteluissa toistuvasti nouseva teema on myös elinikäinen oppiminen. Opetushallituksen Koski-palveluon hyvä esimerkki siitä, kuinka arvokasta dataa meistä kansalaisina syntyy jo opiskeluaikana. Työelämän muutos ja paljon puhuttu kohtaanto-ongelma eri alojen työn tarjonnan ja kysynnän välillä nostavat koulutuksen koko työelämän pituiseksi prosessiksi, joka nivoutuu osaksi urapolkua.

Työpaikkailmoituksen vaatimusten vertailu esimerkiksi työnhakijan käymään tai tarjolla olevaan koulutukseen voisi tarjota jo yksinkertaisessa muodossa kiinnostavia mahdollisuuksia urakehitykselle. Kun datan saatavuus ja sitä yhdistävät algoritmit kehittyvät, tulevaisuudessa Oikotiellä olevan työpaikkailmoituksen kohdalla voisi kirjautuneelle käyttäjälle suoraan näkyä vihreällä ne ilmoituksen osaamiset, joihin oma CV antaa jo vahvat eväät, ja punaisella ne missä voisi olla täydentämisen paikka.

Palvelu voisi jopa listata, mihin työtehtäviin nykyinen koulutus riittää, ja sen ohella kartoittaa vaihtoehtoisia täydentäviä koulutuksia ja niiden avaamia uusia uramahdollisuuksia. Aiempien vuosien tekoäly-ennusteiden sijaan nostaisinkin avaukset elinikäisen oppimisen saralla aktiivisen seurannan kohteeksi vuonna 2019, sillä se nivoutuu vahvasti myös rekrytoinnin perustarpeeseen hankkia yritykselle uutta osaamista.

Mitkä ovat sinun ennustuksesi ja lupauksesi vuodelle 2019 rekrytoijana tai työnhakijana? Kommentoi Twitterissä tai haasta vaikka sähköpostilla!