Työnhaku

Reilu rekrytointiprosessi

4.4.2016 klo 13:08

Yksi tapa lisätä rekrytoinnin onnistumisen mahdollisuutta on parantaa työnhakijan oikeudenmukaisuuden kokemusta rekrytointiprosessin aikana. Aina onkin hyvä pohtia rekrytointiprosessia hakijan silmin.

Reilu lopputulos (Distributive justice) on jokaisen työnhakijan unelma. Lopputulosta kannattaakin pohdiskella suhteessa aitoihin ansioihin, yrittämiseen ja osaamiseen. Meriitti/palkinto -suhde on kaikilla samanlainen. Epäoikeudenmukaisuutta koetaan myös liian hyvän palkinnon kohdalla. Oikeudenmukaisuuden kokemukseen voi vaikuttaa myös muut tekijät, kuten ryhmähenki tai henkilöiden erityistarpeet.

Reilu systeemi (Procedural justice) tarkoittaa, että samat säännöt pätevät kaikkiin. Päättäjillä ei ole omia intressejä eikä ennakkoluuloja. Tarkka ja oikea tieto päätökseteon taustalla mahdollistavat oikean henkilön palkkaamisen. Kaikki joita asia koskee, voivat vaikuttaa ja tulla kuulluksi. Eettisyys on kunnossa: ei vilppiä, lahjontaa tai yksityisyyden loukkausta.

Reilu kohtelu (Interactional justice) on jokaisen työnhakijan toive. Arvostava kanssakäyminen, kohteliaisuus, kunnioitus ja tasa-arvoisuus. Tiedon antaminen ja rehellisyys sekä asioista tiedottaminen ja asioiden perusteleminen ovat tärkeitä.

Ihmiset arvostavat reiluutta koska…

…siitä seuraa hyötyä myös itselle

…se kertoo arvostuksesta ja hyvistä suhteista

…se kertoo, että vastapuoleen voi luottaa.

Lisää oikeudenmukaisuutta rekrytointiprosessiin

Mikä siihen vaikuttaa ja mitä hyötyä on oikeudenmukaisuuden tunteen parantamisessa työhönotossa?

Työnhakijan oikeudenmukaisuuden kokemus ilmenee muun muassa näin:

Hakija saa tilaisuuden osoittaa suoriutumistaan.

Ehdokasta kuunnellaan ja hänen osaamistaan arvostetaan.

Palaute annetaan nopeasti ja kattavasti

Arvioinnissa ei huijata

Tästä seuraa halu pysyä hakuprosessissa mukana. Halu ottaa työ vastaan ja sitoutua siihen. Halu suositella organisaatiota työnantajana ja halu luoda hyvät suhteen esimieheen ja muihin yrityksessä työskenteleviin henkilöihin.

Kohtuullista kaunistelua

Monet työnhakijat kaunistelevat sekä ammattiin sopivuuttaan että mukavuuttaan ihmisenä. Mutta niin kaunistelevat työnantajatkin, kun laativat työpaikkailmoituksia. Kohtuullinen kaunistelu on ok, mutta liiallisuus lyö yli. Kun työhaastattelu on suunniteltu hyvin, ja siinä kysytään käytännön esimerkkejä, kaunistelulle ei jää sijaa. Reiluus puolin ja toisin on parempi vaihtoehto kuin kaunistelu.

Noin 7,6 % rekrytoinneista epäonnistuu. Yleisimmin mainittuja epäonnistumisen syitä ovat:

Uuden työntekijän väärät odotukset (32%)

Uuden työntekijän osaaminen ei riitä (29%)

Puutteet rekrytointiprosesseissa: kiire, suunnitelmattomuus jne. (25%)

Uuden työntekijän persoona ei sovi yritykseen, henkilökemiat jne. (21%)

Lue vinkit myös kesätyönhakuun

Lähde: Hogrefe Psykologien Kustannus Oy, Laura Honkaniemi