Työllisyysnäkymät

Ratkaisuja pitkäaikaistyöttömyyteen

28.9.2015 klo 11:16

Pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon valmistellaan uutta kokeilua. Edellisen hallituksen aloittama kokeilu oli käytössä 60 kunnassa ja se päättyy vuoden 2015 lopussa. Kokeilusta saatiin hyviä tuloksia.

Uuteen kokeiluun otetaan aiempaa vähemmän kuntia ja mukaan tulisi myös työssäkäyntialueita. Kokeilukunnat saisivat enemmän vastuuta ja valtaa. Esitys kokeilusta valmistellaan hallitukselle vuoden 2015 loppuun mennessä.

Pitkäaikaistyöttömyyden suuret kulut ovat tulleet kunnille yllätyksenä. Kunnat ovat joutuneet etsimään uusia ratkaisuja pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Työttömiä esitetään muun muassa kuntouttavaan työtoimintaan, jossa kulut maksaa valtio.

Vuoden 2015 alussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä kuntien osuus pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen osuudesta kasvoi ja valtion laski. Tammi-heinäkuussa 2015 kuntien rahoitusvastuu kasvoi 78 miljoonalla eurolla ja koko vuodelta summa voi kohota 150 miljoonaan euroon.

Lähde: M-Brain ja Yle