Talous ja raha

Rakkaudesta myyntiin

11.3.2016 klo 7:00

Rakastatko myyntityötä? Jos et, on aika pohtia mitä voisit tehdä toisin.

Academic Workin myyntijohtaja Jukka Pulkkinen lanseerasi syksyllä 2015 Rakkaudesta myyntiin -teeman, joka tuo perinteiseen myyntimalliin uuden tunteisiin perustuvan ulottuvuuden, inhimillisen tekemisen ulottuvuuden.

– Kun puhumme rakkaudesta myyntiin, tarkoitamme ideologiaa, jossa tekemisen määrän, suunnan ja laadun lisäksi on olemassa vielä yksi syvällisempi taso, rakkaus. Liian usein taso unohtuu analyyseista, kun syitä onnistumiseen tai epäonnistumiseen haetaan vain myynnin volyymeista, suunnasta tai tyylistä, myyntijohtaja Jukka Pulkkinen sanoo.

Myyntityössä on siis syytä mennä yksi kerros syvemmälle: rakkauteen ja tunteisiin. Rakkauden tasolta löytyvät juuri ne asiat, joiden tulee olla kunnossa, että voidaan saavuttaa tuloksia ja tekeminen on mukavaa ja tehokasta.

– Rakkaus-levelille menevät muun muassa aito myymisenhalu, intohimo vuorovaikutukseen ja ihmisiin sekä tulosten jano, Jukka Pulkkinen summaa.

Vaikka myyntityössä ajatellaan ensisijaisesti myytyjä euroja, asiaa kannattaisi ajatella hieman kokonaisvaltaisemmin. Kun määrä, suunta ja laatu ovat kunnossa eikä tuloksia tule, on pohdittava asiaa syvällisemmin.

– Myyntityötä on uskallettava ajatella uudella tavalla. Myyntityö koostuu pyramidista, jossa ylimmällä tasolla on tulos, keskikohdassa tekeminen ja alimmalla tasolla rakkaus/intohimo tekemiseen. Kun perusta on kunnossa, myynti sujuu, Pulkkinen sanoo.

Rakkaus itseen heijastuu kaikkeen

Rakkaus myyntiin -teema jaottelee alleen 9 asiaa, joiden tulee olla kunnossa, että myyntityö sujuu ja tuloksia syntyy.

1) Rakkaus itseen
Oma hyvinvointi ja omassa kehossa viihtyminen heijastuvat kaikkeen, myös myyntityöhön. Uni, liikunta, kokonaisvaltainen hyvinvointi auttavat työssä jaksamisessa ja tekevät myyntityöstä sujuvampaa.

2) Rakkaus perheeseen
Suhde perheeseen vaikuttaa siihen, miten henkilö toimii työelämässä ja muiden ihmisten parissa. Kun perheessä on kaikki kunnossa, henkilö voi panostaa rauhassa työelämään ja olla perheen kanssa silloin kun on vapaa-ajan aika.

3) Rakkaus ystäviin
Jokaisen kannattaa pohtia, miten ystävät vaikuttavat omaan elämään. Ovatko ystävät tuki ja turva, vai kuormittava tekijä? Hyödynnä ystävyyden voima myös työelämässä.

4) Rakkaus vapaa-aikaan
Vapaa-ajan merkitystä ei kannata vähätellä. On hyvä pohtia omaa suhdettaan vapaa-aikaan ja siihen, millaisen painoarvon sille antaa. Monet myyjät kokevat, että heidän tulee myydä tauotta ja koko ajan – etenkin, jos kauppa ei jostain syystä käy vilkkaana. Vapaa-aika kuuluu elämään. Siitä ei saa potea huonoa omaatuntoa.

5) Rakkaus elämään
Se miten suhtaudut elämään ja asioihin heijastaa kaikkeen tekemiseesi. Onko elämä sinulle suuri seikkailu vai ikuinen mysteeri? Myyntityössä tarvitaan seikkailumieltä ja uteliaisuutta, avointa asennetta ihmisiin ja elämään. Pelko pois.

6) Rakkaus kollegoihin
Se, että välittää kollegoistaan kantaa pitkälle. Työpaikoilla on aina erilaisia tunteita ja temperamentteja. Yhteistyö sujuu, kun antaa tilaa muille ja näkee ihmisten erityispiirteet.

7) Rakkaus yritykseen
Kun yrityksen arvot ja omat arvot ovat balanssissa, työskentely helpottuu. Rakkaus yritykseen ja omaan työhön on kaiken lähtökohta.

8) Rakkaus osaamiseen
Miten suhtaudut osaamisesi kehittämiseen? Jotta työssä pärjää, on pystyttävä kehittämään osaamistaan. Halu kehittyä on myyntityössä erittäin tärkeää.

9) Rakkaus työtehtävään ja sen asettamiin vaatimuksiin
Aito halu tehdä omaa työtään ja toimia sen asettamien vaatimusten mukaan näkyy kauas. Rakkaus työtä kohtaan vie ihmisen flow-tilaan.

Onko minusta myyjäksi?

Myynti ei ole enää perinteistä tyrkyttämistä ja pölynimurikauppaa, jossa halpa hinta ja yrityksen tunnettuus ratkaisevat. Päinvastoin. Myyntityössä on olennaista ymmärtää ostajan bisnes ja se, miten ostajalle tuotetaan lisäarvoa omalla palvelulla. Loput ovat luottamusta, vuorovaikutusta ja neuvottelua sekä ripaus oikeaa ajankohtaa ja joskus myös tuuria.

Liian moni ”hyvä tyyppi” omaa kaikki myyjän kompetenssit, mutta ei tee ammatikseen myyntiä, koska hän ei ole löytänyt myyntityötä tai myyntityötä tarjoava firma ei ole löytänyt häntä. Silti myynnin ja sen kehittämisen pitäisi olla koko Suomen asia etenkin nykyisessä taloustilanteessa.

– Kukaan ei voi ennakkoon tietää onko hän hyvä myyjä. Hyvä esimiestyö mahdollistaa sen, että henkilön myyntipotentiaali saadaan esiin. Soveltuvuus myyntityöhön selviää tekemisen kautta, Jukka Pulkkinen sanoo.

Esimiehen ymmärryksellä on suuri merkitys myyntityössä menestymiselle. Paineet ja odotukset, henkilön oma elämä ja uskallus puhua hankalistakin asioista rakentavasti - vievät eteenpäin.

– Kun rakastaa työtehtävän vaatimuksia ja uskaltaa kyseenalaistaa asioita ja kuulostella itseään, voi löytää työn joka motivoi ja inspiroi. Aidosti työstään innostuneen ihmisen tunnistaa heti. Ja sekin on ihan sallittua, jopa toivottavaa, että henkilö joka ei tunne myyntityöhön rakkaudenpaloa, siirtyy muihin tehtäviin.

Kun myyntityön lähtökohdat ovat kunnossa, rohkeus vie myyntitilanteesta toiseen. Sinnikkyys ja peräänantamattomuus sekä usko myytävään tuotteeseen tai palveluun ovat olennaiset asiat myyntityössä.

– Aloittelevan myyjän kannattaa ottaa vastaan kaikki mahdollinen tuki mikä on saatavilla. Kulje huippumyyjien mukana ja ime kaikki tieto jonka saat. Ota huippumyyjä mukaan tapaamiselle ja pyydä palautetta toiminnastasi. Analysoi jokainen myyntitilanne oman toimintasi osalta ja kouluttaudu säännöllisesti. Lue, seuraa aikaasi ja pidä yllä kehittymisenhaluasi, Jukka Pulkkinen kannustaa.

www.academicwork.fi