Työllisyysnäkymät

Rakennusala kasvaa

12.10.2016 klo 13:56

Rakennusteollisuus RT:n mukaan rakentaminen kasvaa 6-7 % vuonna 2016.

Rakennusteollisuus RT ennakoi syksyn 2016 suhdannekatsauksessaan, että rakentaminen kasvaa 6-7 % vuonna 2016. Vuonna 2017 kasvu on 1,5 %. Kasvun taustalla on erityisesti uudisrakentaminen, jonka volyymin ennakoidaan kasvavan 14 % vuonna 2016. Talonrakentamisen aloituksia arvioidaan kertyvän 38 miljoonan kuutiometrin verran. Kasvua on lähes kaikissa rakennustyypeissä.

Rakennustuotannon kasvu näkyy työllisyydessä. Rakennustoiminnassa työllisiä oli tammi­-elokuussa 2016 keskimäärin 9 400 enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Rakennusalan työllisten vuosikeskiarvon odotetaan nousevan vuoden loppuun 177 000 henkilöön. Suurin tuotantoa rajoittava tekijä on ammattitaitoisen työvoiman saatavuus.

Lähde: Rakennusteollisuus RT