Työllisyysnäkymät

Puolet pk-yrityksistä hakee kasvua ja luo työpaikkoja 

14.6.2018 klo 19:06

EK:n toteuttaman Pk-Pulssi-kyselytutkimuksen mukaan Suomen pk-sektorin tilanne on kahtiajakoinen.

Kasvuhakuiset yritykset ovat kasvattaneet henkilöstömääräänsä, mutta osa pk-yrityksistä tyytyy markkina-asemansa säilyttämiseen. Kasvuhakuisten yritysten määrä on lievässä kasvussa ja niiden osuus on 49 %. Tämä on 4 %-yksikköä enemmän kuin kesäkuussa 2017.

Vähintään 30 %:n kasvua tavoittelevista yrityksistä 73 % oli rekrytoinut lisää työntekijöitä vuoden aikana. 10-29 %:n kasvua tavoittelevista yrityksistä 49 % oli lisännyt henkilöstön määrää.

Asemansa säilyttämiseen pyrkivistä yrityksistä 25 % oli vähentänyt henkilöstönsä määrää ja 10 % oli lisännyt työntekijämääräänsä.

Kasvuhakuiset yritykset arvioivat kysynnän, työllisyyden, investointien ja ulkomaankaupan kehittyvän myönteisesti seuraavan vuoden aikana. Asemansa säilyttämiseen pyrkivissä yrityksissä arvioidaan kysynnän ja työllisyyden pysyvän ennallaan, mutta investointien ja ulkomaankaupan uskotaan vähenevän.

Kyselyyn vastasi 519 työnantajayritystä touko-kesäkuussa 2018.

Lähde: EK