Työhyvinvointi

Positiivinen tunnereaktio (työ)kaverin huomioimisesta

16.11.2017 klo 14:37

Tampereen yliopiston psykologian tutkijat ovat osoittaneet, että toiselta ihmiseltä saatu huomio saa aikaan positiivisen tunnereaktion.

Ihminen on luonnostaan sosiaalinen ja kaipaa sekä tarvitsee toisten ihmisten huomiota. Selkein merkki toisen huomiosta on se, kun toinen katsoo kohti. Siten voisi olettaa, että toisen ihmisen suora katse on ärsyke, joka sisäsyntyisesti ja automaattisesti virittää ihmisessä positiivisen tunnereaktion.

Tampereen yliopiston tutkijat ovat mitanneet fysiologisia reaktioita, joihin tunnereaktioiden tiedetään vaikuttavan.

Räpäytysrefleksi tutkimuksen apuna

Äskettäin julkaistussa tutkimuksessa Tampereen yliopiston tutkijat käyttivät hyväkseen silmän räpäytysrefleksin voimakkuuden ja sydämen syketaajuuden mittaamista. Silmän räpäytys on eräs suojareflekseistä, joiden tarkoitus on suojella kehoa.

Aiempi tutkimus on osoittanut, että esimerkiksi voimakkaan ääniärsykkeen aikaansaama silmän räpäytys vaimenee, jos samanaikaisesti ääniärsykkeen kanssa tutkittavalle esitetään tunnesisällöltään miellyttävä kuva. Vastaavasti voimakkaan äänen aikaansaaman syketaajuuden nousun tiedetään olevan tällaisessa tilanteessa vähäisempää.

Tutkijat mittasivat silmän ympärillä olevan kehälihaksen ja sydämen sähköistä aktiviteettia samalla, kun tutkittaville esitettiin kohinaa sisältäviä lyhyitä ääniärsykkeitä. Samanaikaisesti ääniärsykkeiden esittämisen kanssa tutkittaville näytettiin lyhyen aikaa nestekideikkunan takaa toinen ihminen, joka katsoi joko tutkittavaa kohti tai tutkittavasta poispäin.

Tulokset osoittivat, että kehälihas aktivoitui vähemmän ja sydämen syketaajuus nousi vähemmän, kun ääniärsyke esitettiin samanaikaisesti kohti katsovan kuin poispäin katsovan ihmisen kanssa.

Ison poskipäälihaksen sähköinen aktiviteetti

Toisessa tuoreessa tutkimuksessa mitattiin ison poskipäälihaksen sähköistä aktiviteettia samalla, kun tutkittava ja mallihenkilö katsoivat joko toisiaan kohti tai poispäin toisistaan.

Iso poskipäälihas vastaa suupielten nousemisesta ylöspäin hymyn aikana, ja sen on lukuisissa tutkimuksissa todettu aktivoituvan positiivisten tunnereaktioiden yhteydessä. Näillä kasvolihasten sähköisen aktiviteetin mittauksilla päästään tutkimaan sellaistakin lihaksissa tapahtuvaa supistumista, joka ei näy ulospäin kasvonilmeinä.

Tulokset osoittivat, että myös toista kohti suunnattu katse ja erityisesti katsekontakti aktivoi ison poskipäälihaksen voimakkaammin kuin pois suunnattu katse. Tällaiset tulokset osoittavat, että toisen ihmisen huomio saa automaattisesti aikaan positiivisen tunnereaktion ja on siten palkitsevaa. Huomioidaan siis kanssaihmisiä työssä ja vapaa-ajalla.

Tulokset julkaistiin Psychophysiology ja Biological Psychology -tiedelehdissä:

Chen, T., Peltola, M. J., Dunn, R., Pajunen, S. M., & Hietanen, J. K. (2017). Modulation of the eyeblink and cardiac startle reflexes by genuine eye contact.
https://dx.doi.org/10.1111/psyp.12975Psychophysiology, 54, 1872–1881. 

Hietanen, J. K., Helminen, T. M., Kiilavuori, H., Kylliäinen, A., Lehtonen, H., & Peltola, M. J. (2018). Your attention makes me smile: Direct gaze elicits affiliative facial expressions.
Biological Psychology, 132, 1-8. 

Lähde: Tampereen yliopisto