Työllisyysnäkymät

Polarisoituvatko työmarkkinat myös Suomessa?

15.12.2016 klo 7:00

Keskipalkkaisia työpaikkoja katoaa kaikkialta maailmasta ja korkea- ja matalapalkkaisten ammattien osuus kaikista työtehtävistä kasvaa.

Suomi on poikkeus, sillä täällä myös matalapalkkaiset työt ovat vähentyneet vuosina 1993-2010. Suomea koettelevat erityisesti hintakilpailukyvyn huononeminen, Venäjän kaupan romahtaminen ja väestön ikääntyminen. Suomessa ilmiöön ei liity palkkapolarisaatiota kuten muissa maissa.

Työmarkkinoiden rakennemuutoksiin tulisi vastata huolehtimalla siitä, että keskipalkkaisten töiden loppuessa työntekijät pääsisivät mahdollisimman sujuvasti uusiin tehtäviin. Koulutus auttaa sopeutumaan. Työvoiman liikkuvuutta voi helpottaa asuntopolitiikalla ja esimerkiksi luopumalla liian vaativista tutkinto- tai kielitaitovaatimuksista.

Lähde: Kauppalehti