Työllisyysnäkymät

Pitkittyvä työttömyys

26.10.2015 klo 15:54

Suomen työllisyysnäkymät ovat yhtä valitettavan synkkiä. Työttömyysaste nousee edelleen ja työttömyys pitkittyy kuluvan ja ensi vuoden aikana, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Työllisyyskehitys on ollut tänä vuonna negatiivinen tai lähellä nollaa kaikilla päätoimialoilla. Työttömyysaste nousee ja työttömyys pitkittyy vuosina 2015-2016. Vuonna 2015 työllisyysaste laskee 68,1 prosenttiin ja työttömyysaste nousee 9,5 prosenttiin.

Pientä kasvua

Vuonna 2016 on nähtävissä pientä työllisyyden kasvua rakentamisessa ja palveluissa, mutta se ei juurikaan riitä kasvattamaan kokonaistyöllisyyttä. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa tämän vuosituhannen ennätystasolle. Ennusteen mukaan työttömiä työnhakijoita on vuonna 2015 keskimäärin 355 000 ja vuonna 2016 noin 370 000. Pitkäaikaistyöttömyyden osuus kasvaa merkittävästi.

Tänä vuonna pitkäaikaistyöttömiä on noin 110 000 ja ensi vuonna eli 2016 noin 130 000. Yhä suurempi osa työttömistä on pitkäaikaistyöttömiä. Se ei ole enää ainoastaan ikääntyneiden ja vähän koulutettujen riesa, vaan ongelma on laajentunut myös aloille, jotka olivat aiemmin siltä suojassa.

Työikäisen väestön määrä on jatkanut edelleen kasvuaan, mikä tarkoittaa sitä, että työn tarvitsijoita on yhä enemmän. Erityisesti yli 60-vuotiaat pysyvät nykyään aiempaa pidempään työmarkkinoilla. Sama suuntaus jatkuu myös vuonna 2016.

Lähde: Talouselämä