Työhyvinvointi

Pitkiä sairauspoissaoloja ennätyksellisen vähän v. 2016

Kelan mukaan sairauspäivärahaa maksettiin reilut 281 000 kertaa vuonna 2016. Etuutta ei ole koskaan myönnetty niin vähäiselle joukolle kuin vuonna 2016.

Pitkät sairauspoissaolot ovat vähentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tammi-syyskuussa 2017 sairauspoissaolojen määrä on kuitenkin kääntynyt kasvuun, ja sairauspäivärahakausia oli 5 % enemmän kuin tammi-syyskuussa 2016.

Kelan tutkimustiimin päällikön Jenni Blomgrenin mukaan vuoden 2016 alhaiset luvut johtuvat heikosta taloustilanteesta. Maailmanlaajuisestikin katsottuna sairauspoissaolot vähenevät, kun työttömyys kasvaa. Heikossa taloustilanteessa ei uskalleta sairastaa.

Lisäksi kaikista sairaimmat jäävät ensimmäisenä työttömiksi. Toisaalta selitys ennätysalhaiseen lukuun voi löytyä myös ajattelutavan muutoksesta. Sairaan ei ajatella olevan täysin työkyvytön, vaan hänelle yritetään räätälöidä työtehtävä, jota voi tehdä osittaisellakin työkyvyllä. Myös sairauspoissaoloja ennaltaehkäiseviä toimia on lisätty. Saattaa kuitenkin olla, että sairauspoissaolojen lasku ei enää tästä jatku.

Lähde: Kela