Teetkö pitkää päivää? Oletko miettinyt terveyttäsi? Vähintään 55 tuntia viikossa työskentelevillä on 33 prosenttia suurempi riski saada aivohalvaus ja 13 prosenttia suurempi riski sairastua sydäntautiin kuin niillä, jotka työskentelevät 35-40 tuntia viikossa.

Lancet-lehdessä julkaistu tutkimus puhuu karua kieltään. Professori Mika Kivimäki Helsingin yliopistosta ja Työterveyslaitoksesta johti kansainvälistä tutkimusta, jossa selvitettiin pitkien työviikkojen vaikutusta terveyteen. Tutkijat koostivat systemaattisen katsauksen ja meta-analyysin kaikesta tutkimustiedosta, jota aiheesta oli saatavissa.

25 tutkimuksessa kootun aineiston perusteella arvioitiin sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Mukana oli yhteensä 603 838 miestä ja naista Euroopasta, USA:sta ja Australiasta. Seuranta-aika oli keskimäärin 8,5 vuotta. Tutkijat havaitsivat, että vähintään 55-tuntista työviikkoa tekevillä oli 13 prosenttia suurempi riski saada sydäninfarkti tai kuolla sydäntautiin kuin 35-40 tuntia viikossa työskentelevillä. Ikä, sukupuoli tai sosiaalinen asema eivät vaikuttaneet tulokseen.

Pitkää työpäivää tekevien kohonnut aivohalvauksen riski havaittiin 17 tutkimusaineiston analyysissa, jossa oli mukana 528 908 miestä ja naista. Tutkittavia seurattiin 7,2 vuotta. Yli 55 tuntia viikossa työskentelevillä oli 1,3 kertaa (33 %) suurempi riski saada aivohalvaus kuin niillä, jotka tekivät normaalipituista työviikkoa. Yhteys säilyi, vaikka analyysissa huomioitiin tupakointi, alkoholinkulutus ja fyysinen aktiivisuus sekä tavanomaiset sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät, kuten verenpaine ja korkea kolesteroli. Suurin osa aivohalvauksista oli aivoinfarkteja.

Tutkimuksen mukaan aivohalvauksen riski nousi mitä pidempää työviikkoa ihmiset tekivät. Esimerkiksi 41 - 48 tuntia viikossa työskentelevillä oli 10 prosenttia korkeampi riski sairastua kuin 35-40 tuntia viikossa työskentelevillä.  49-54 tuntia viikossa työskentelevillä riski oli jo 27 prosenttia korkeampi. Tutkija korostaa, että vielä ei tiedetä mitkä syyt ovat pidempää työviikkoa tekevien lisääntyneen sairastumisriskin takana.

Voi olla, että pitkää työpäivää tekevät eivät ehdi riittävästi panostamaan terveellisiin elintapoihin ja pitkien työpäivien yhdistyminen stressiin on terveyden kannalta paha yhdistelmä.
Pitkää päivää tekevien on siis erityisen tärkeää huolehtia siitä, että verenpaine ja veren kolesteroli- ja glukoosiarvot pysyvät terveellisissä lukemissa.  Säännöllinen liikunta, tupakoimattomuus ja terveellinen ruokavalio auttavat.

OECD-maissa keskimäärin 12 prosenttia työssä käyvistä miehistä ja viisi prosenttia työssä käyvistä naisista tekee yli 50 tunnin työviikkoa.

Lisätietoja: Professori Mika Kivimäki, Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos
Viite: Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis of published and unpublished data for 603 838 individuals. Mika Kivimäki & al. Lancet 20 Aug, 2015.
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60295-1/abstract

Lähteet: Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos