Työnhaku

Piilotyöttömät hakevat aktiivisesti töitä

2.6.2017 klo 7:00

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäen mukaan työllisyyden ja työttömyysasteen samanaikainen nousu kertoo työvoiman kasvusta.

Nyt työvoiman ulkopuolelle jäi 35 000 vähemmän kuin viime vuonna. Piilotyöttömätovat palanneet aktiivisiksi työnhakijoiksi, joten näin ollen työttömyysasteen nousun taustalla on positiivinen ilmiö: suomalaiset hakevat aktiivisemmin töitä ja töitä on tarjolla aikaisempaa enemmän.

Työllisyysaste nousi 69,2 prosenttiin. TEM:n mukaan työttömyysaste on laskenut selvästi, joka kertoo niin ikään työllisyystilanteen kohentumisesta. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt selvästi laskuun. Talouskasvun ja luottamuksen nousun toivotaan lisäävän työllisyyttä selvästi 2017 aikana niin palveluissa kuin teollisuudessakin.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan kausitasoitettu työttömyysaste oli 8,9 prosenttia huhtikuussa 2017. Lukema oli sama kuin maalikuussa 2017.

Uusimman tiedon mukaan työttömyys kääntyi nousuun tammikuussa käytyään joulukuussa 2016 8,7 prosentissa. Työttömiä oli vuoden 2017 huhtikuussa 279 000, mikä on 15 000 enemmän kuin huhtikuussa 2016. Työllisten määrä oli nyt huhtikuussa 21 000 suurempi kuin vuoden 2016 huhtikuussa.

Lähde: Tilastokeskus, TEM, Kauppalehti