Työhyvinvointi

Pienyritykset tarvitsevat tukea työhyvinvointiin

29.9.2015 klo 13:48

Pienyrityksillä ja varsinkin mikroyrityksillä on vähän voimavaroja työhyvinvoinnin johdonmukaiseen ja määrätietoiseen kehittämiseen.

Myös työhyvinvointiin liittyvä ja lakisääteisiä velvoitteita koskeva tietotaito on puutteellista. Tiedot ilmenevät pienyritysten kehittämistä ja työhyvinvointia koskevasta selvityksestä, jonka sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt Työterveyslaitoksella.

Selvityksen mukaan pienyritysten tilannetta parantaisivat seuraavat ehdotukset:

- Siirtyminen epämuodollisiin, välittömään vuorovaikutukseen perustuviin toimintatapoihin pienyrityksissä
- Työsuojeluhenkilörekisterin käytettävyyden parantaminen
- Tilastotiedon parempi hyödyntäminen ja yhteiskäyttö
- Työsuojeluvalvonnasta saatavien tietojen hyödyntäminen

Lähde: Työterveyslaitos

Lisätietoja: Vanhempi asiantuntija Mika Liuhamo, Työterveyslaitos