Talous ja raha

Pienituloisten määrä vuonna 2016

Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli 637 000 vuonna 2016. Tämä ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilaston ennakkotiedoista.

Pienituloisten osuus kotitalousväestöstä oli 11,8 %,. Luku on edeltävän vuoden tasolla. Tulotilastojen kattamalla 50 vuoden ajanjaksolla pienituloisuus oli suurimmillaan vuonna 1966, jolloin pienituloisia oli 18,6 % koko väestöstä. Vähiten pienituloisia oli suhteellisesti lamavuonna 1993, jolloin keskitulo laski nopeasti. Pienituloisia oli tuolloin 7,2 % koko väestöstä.

Koko väestön kulutusyksikkökohtainen mediaanitulo oli 24 160 euroa vuonna 2016. Pienituloisuusraja oli yhden hengen kotitaloudessa 14 500 euroa eli noin 1 210 euroa kuukaudessa, kun edellisvuonna se oli 14 280 euroa eli 1 190 euroa kuukaudessa.

Pienituloisiksi lasketaan henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohti on alle 60 % kansallisesta mediaanitulosta.

Lähde: Tilastokeskus