Työnhaku

Pienet yritykset työllistävät

24.10.2017 klo 14:03

TEM:in työmarkkinaneuvos Jarmo Palm kirjoitti blogissaan 13.10.17, että pienet yritykset työllistävät. Suomessa on perinteisesti ollut vahva suuryrityskulttuuri, mutta tilanne on muuttumassa.

Suomessa on ollut suuria ja vakaita yrityksiä, jotka ovat työllistäneet ihmisiä useiden sukupolvien ajan. Viime vuosina työpaikkoja on kuitenkin syntynyt eniten pk-sektorille ja yksinyrittäjien määrä on lisääntynyt huomattavasti.

Mitä tekijöitä trendin takaa löytyy, ja miten voisimme kannustaa yksinyrittäjiä hyödyntämään kaiken kasvupotentiaalinsa?

Pk-yritysbarometrin (1/2017) mukaan Vuosina 2001–2015 uusia työpaikkoja syntyi eniten alle 10 hengen mikroyrityksiin. Myös muissa pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä työpaikkoja syntyi selvästi enemmän. Samaan aikaan työpaikkojen määrä on suuremmissa yrityksissä vähentynyt.

Toinen merkittävä työmarkkinoiden ilmiö on viime vuosina ollut yksinyrittäjien määrän kasvu. Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 170 000 yksinyrittäjää (luku ei sisällä maa- ja metsätalouden työntekijöitä). Yksinyritysten ja mikroyrittäjyyden kasvun kehitys on ollut samansuuntaista myös muissa maissa.

Vaikka työsuhteeseen perustuva työ on edelleen selvästi yleisin työn muoto, yrittäjyys on yhä useammin vaihtoehto työn tekemiseen. Elinkeinojen ja työmarkkinoiden muutokset heijastuvat työmarkkinoilla uudenlaisina työn ja yrittäjyyden muotoina. Keikkatyö, kevytyrittäjyys, vuokratyö, ketju- ja kimppayrittäminen sekä freelancerina toimiminen yleistyvät.

Yksin- ja pienyrittäjyydessä on paljon uutta kasvupotentiaalia, mutta usein yrittäjiltä puuttuvat tarvittavat tiedot rekrytoinnista ja työnantajana toimimisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämässä Yrittäjästä työnantajaksi -hankkeessa yksinyrittäjiä autetaan kasvutilanteissa, kuten uusien työntekijöiden rekrytoinnissa, alihankkijoiden hyödyntämisessä ja työnantajavelvollisuuksien hoitamisessa.

Lähde: TEM, Jarmo Palmin blogi