Talous ja raha

Perustulolla vahva kannatus

29.9.2015 klo 13:34

Kelan teettämän tutkimuksen mukaan lähes 70 prosenttia vastaajista piti perustuloa hyvänä ajatuksena.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että tällä vaalikaudella toteutetaan perustulokokeilu. Perustulolla tarkoitetaan lukuisia erilaisia tapoja järjestää sosiaaliturva, kuitenkin siten, että kaikille kansalaisille maksetaan säännöllisesti ja ehdoitta rahaa toimeentuloa varten.

Perustulomallin käytännön toteutuksen kannalta on tärkeää tietää, mitä kansalaiset asiasta ajattelevat. Kelan tutkimus tilasi Taloustutkimus Oy:ltä haastattelututkimuksen, jossa kysyttiin mielipidettä sekä perustuloon että negatiiviseen tuloveroon. Negatiivinen tulovero on malli, jossa verojärjestelmän kautta tapahtuvin tulonsiirroin taataan tulottomille ja pienituloisille tietty rahatulo.

Tulosten perusteella 69 % suomalaisista pitää sekä perustuloa että negatiivista tuloveroa melko tai erittäin hyvänä ajatuksena. Jos vastausjakaumista poistetaan ne, jotka eivät osanneet muodostaa mielipidettään, negatiivisen tuloveron malli on jonkin verran suositumpi (78 %) kuin perustulo (72 %). Kummankin perustulomallin kannatus on kuitenkin varsin suurta.

Sopiva määrä 1000 euroa

Kyselyssä selvitettiin myös perustulon sopivaa määrää. Sopivaksi määräksi vastaajat arvioivat 1000 euroa. Näyttää siis siltä, että suurin osa suomalaisista kannattaa jonkinlaista perustulomallia. Lisäksi mielipiteet ovat suhteellisen vakaita: suuria muutoksia kannatusperustassa ei ole esimerkiksi vuoden 2002 kyselyyn, jonka toteuttivat Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitos ja Åbo Akademin taloustieteen laitos.

Taustaa:

Taloustutkimus Oy toteutti kyselyn syyskuun ensimmäisellä, toisella ja kolmannella viikolla 2015. Virhemarginaali on ±2,5 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat Suomen 15 vuotta täyttäneet asukkaat, paitsi Ahvenanmaan maakunta. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 1 006 henkilöä.

Lähde: Kela