Talous ja raha

Perustulokokeilun vaihtoehtoja punnitaan

15.2.2016 klo 11:55

Kelan johtama, eri tutkimuslaitosten tutkijoista koostuva ryhmä selvittää, miten perustulokokeilu kannattaa toteuttaa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu perustulokokeilun toteutus. Kokeilun avulla pyritään selvittämään, miten sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa vastaamaan paremmin työelämän muutoksia. Tavoitteena on myös muuttaa sosiaaliturvaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi. Samalla pyritään vähentämään byrokratiaa ja yksinkertaistamaan monimutkaista etuusjärjestelmää.

Esiselvityksen tavoitteena on kartoittaa malli, jolla perustulokokeilu voidaan toteuttaa. Kokeilun avulla puolestaan arvioidaan perustulon vaikutuksia eri väestöryhmissä ja tehdään kokonaisarvio kustannuksista.

Esiselvityksen toteuttavat yhdessä Kelan tutkimusosasto, Helsingin, Tampereen, Itä-Suomen ja Turun yliopistot, Sitra, ajatushautomo Tänk sekä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Hankkeeseen osallistuvat lisäksi Suomen Yrittäjät sekä kunta-alan, vero-oikeuden ja perustuslain asiantuntijoita. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Perustulokokeilu alkanee 2017

Esiselvitys käynnistyy heti, ja sen alustavia tuloksia esitellään ministeriöille ja muille viranomaisille keväällä 2016 ja loppuvuonna 2016 valmiina on kuvaus kokeiltavista malleista ja koeasetelmista. Perustulokokeilun on suunniteltu alkavan vuonna 2017.

Syys-lokakuun 2015 vaihteessa Kelan tutkimusosasto teetti kansalaiskyselyn, jossa liki 70 % vastaajista piti perustuloa hyvänä ajatuksena. Sopivaksi tulon määräksi vastaajat arvioivat tuolloin 1 000 e/kk.

Lähde: Kela