Talous ja raha

Perustulokokeilun suunnittelu etenee

4.11.2015 klo 14:43

Perustulo puhuttaa ja Kelan johtama, eri tutkimuslaitosten tutkijoista koostuva ryhmä selvittääkin nyt, miten perustulokokeilu kannattaa toteuttaa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu perustulokokeilun toteutus. Sen avulla pyritään selvittämään, miten sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa vastaamaan työelämän muutoksiin. Tavoitteena on samalla muuttaa sosiaaliturvaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi. Samalla pyritään vähentämään byrokratiaa ja yksinkertaistamaan monimutkaista etuusjärjestelmää.

Esiselvityksen tavoitteena on kartoittaa malli, jolla perustulokokeilu voidaan toteuttaa. Kokeilun avulla arvioidaan perustulon vaikutuksia eri väestöryhmissä ja tehdään kokonaisarvio kustannuksista. Esiselvityksen toteuttavat Kelan tutkimusosasto, Helsingin, Tampereen, Itä-Suomen ja Turun yliopistot, Sitra, ajatushautomo Tänk sekä Valtion taloudellinen tutkimuslaitos. Hankkeeseen osallistuvat lisäksi Suomen Yrittäjät sekä kunta-alan, vero-oikeuden ja perustuslain asiantuntijoita. Tutkimusta johtaa Kelan tutkimusjohtaja professori Olli Kangas. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Esiselvitys käynnistyy heti, ja tuloksia esitellään ministeriöille ja muille viranomaisille keväällä 2016 siten, että valmiina on selvitys olemassa olevasta tiedosta ja muualla kokeilluista malleista sekä niiden tuloksista. Tämän pohjalta laaditaan loppuvuonna 2016 kuvaus kokeiltavista malleista ja koeasetelmista. Perustulokokeilun on suunniteltu alkavan vuonna 2017.

Syys-lokakuun vaihteessa Kelan tutkimusosasto teetti kansalaiskyselyn, jossa liki 70 % vastaajista piti perustuloa hyvänä ajatuksena. Sopivaksi tulon määräksi vastaajat arvioivat tuolloin 1 000 e/kk.

Lähde: Kela