Talous ja raha

Perustulokokeilun osallistujat on arvottu

27.12.2016 klo 7:00

Perustulokokeiluun on valikoitunut satunnaisotannalla 2 000 henkilön kokeiluryhmä. Ryhmään kuuluvat saavat asiasta tiedon joulukuun lopussa.

Satunnaisotantaan osallistuivat tietyin rajauksin 25–58-vuotiaat henkilöt, joille Kela on maksanut työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa marraskuussa 2016 ja jotka eivät ole saaneet etuutta lomautuksen vuoksi. Ansiosidonnaista päivärahaa saaneet eivät olleet mukana satunnaisotannassa.

Satunnaisotanta kohdistui noin 175 000 henkilöön, jotka muodostavat perustulokokeilun kohdejoukon. Tästä kohdejoukosta valikoitiin satunnaisotannalla 2 000 henkilön kokeiluryhmä. Kokeiluryhmään kuuluville maksetaan 2 vuoden ajan perustuloa 560 e/kk.

– Kokeiluun valikoituneista tiedetään, että 48 % on naisia ja 52 % miehiä. 30 % on 25–34-vuotiaita, 29 % 35–44-vuotiaita ja 41 % 45–58-vuotiaita. Henkilöistä 87 % on saanut työmarkkinatukea ja 13 % peruspäivärahaa marraskuussa 2016, Kelan lakiyksikön päällikkö Marjukka Turunen sanoo.

Kokeiluun osallistuminen on kokeiluryhmään valituille pakollista. Perustulon maksaminen voi kuitenkin keskeytyä tai lakata, jos osallistujan elämäntilanne muuttuu. Perustuloa ei voi saada esimerkiksi henkilö, joka alkaa saada kotihoidon tukea, suorittaa varusmies- tai siviilipalvelusta tai muuttaa ulkomaille. Vaikka perustulon maksaminen osalle kokeiluryhmään valituista henkilöistä keskeytyisikin, kokeiluun ei valita uusia osallistujia.

Päätöskirje postitetaan 28. joulukuuta

Kokeiluryhmään valikoituneet saavat perustulopäätöksen vuodenvaihteessa. Asiasta ilmoitetaan kirjeellä, joka postitetaan Kelasta 28.12.2016. Tietoa kokeiluryhmään kuulumisesta ei ole saatavilla sitä ennen. Kela informoi myös kuntia ja verottajaa perustulokokeiluun kuuluvista henkilöistä.

Perustulokokeilu alkaa 1.1.2017. Ensimmäiset perustulot maksetaan kokeiluryhmään kuuluville 9.1.2017.

Lisätietoja:
kela.fi/perustulo

Lähde: Kela