Talous ja raha

Perustoimeentulotuki siirtyy kunnista Kelaan

29.9.2016 klo 13:04

Perustoimeentuen siirtyminen kunnista Kelaan on loppusuoralla. Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen.

Muistettavaa perustoimeentulotuen maksamisesta:

- Vuoden 2016 loppuun saakka voit hoitaa kaikki toimeentulotuen asiat kuntasi sosiaalitoimistossa.

- Voit toimittaa hakemuksen sosiaalitoimistoon tai hakea tukea verkossa, jos kunnassa on mahdollisuus verkkoasiointiin.

- Kela palvelee sinua verkossa, puhelimessa ja kaikissa palvelupisteissään.

- Jos saat vuoden 2016 lopulla kunnasta toimeentulotukipäätöksen, joka ulottuu vuoden 2017 puolelle, saat tukea päätöksen mukaisesti sen voimassaoloajan. Sinun ei tarvitse hakea tämän tilalle Kelan päätöstä vuoden alussa.

- Säilytä viimeisin kunnasta saamasi päätös. Tarvitset sitä, kun haet Kelasta perustoimeentulotukea ensimmäisen kerran.

- Kunta voi myöntää edelleen täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.

- Saat loppuvuodesta 2016 lisätietoa Kelasta ja kunnastasi.

- Viimeistään vuoden 2017 alusta voit hakea tukea verkossa. Verkkopalvelussa voit toimittaa myös hakemukseen tarvittavat liitteet. Tukea voi hakea myös paperilomakkeella.

Hakeminen yksinkertaistuu

Toimeentulotuen myöntämisen perusteet eivät muutu uudistuksessa. Perustoimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja. Tuki kattaa esimerkiksi ravinto- ja vaatemenoja ja terveydenhoitomenoja sekä asumisesta syntyviä kohtuullisia kustannuksia.

Kelalla on yleensä valmiiksi käytettävissään asiakkaan etuustietoja, jolloin tuen hakeminen helpottuu. Kelaan jätetyn hakemuksen liitteet ovat tarvittaessa myös kunnan käytettävissä. Kela antaa päätöksen perustoimeentulotuesta 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta, jos hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot.

Lähde: Kela