Työnhaku

Persoonallisuustestit rekrytoinnissa

Mies suorittamassa persoonallisuustestiä.

Moni työnantaja teettää persoonallisuustestin osana rekrytointia. Miksi testejä teetetään ja mitä hyötyä niistä on työnhakijalle?

Persoonallisuustestillä työnantaja pyrkii selvittämään, miten hakija soveltuu tarjolla olevaan työhön ja osaksi tiimiä tai työyhteisöä. Testien tavoitteena on kartoittaa, onko hakijalla piirteitä, jotka joko helpottavat tai toisaalta hankaloittavat työssä menestymistä ja viihtymistä. Persoonallisuustesteillä työnantajat pyrkivät ehkäisemään virherekrytointeja ja välttämään ylimääräistä mielipahaa puolin ja toisin. 

Persoonallisuustesteillä kartoitetaan esimerkiksi hakijan luonteenpiirteitä ja työskentelytapoja. Testien avulla työnantaja voi esimerkiksi varmistaa, soveltuuko henkilö päättelykykyä ja ongelmanratkaisua vaativiin tehtäviin tai arvioida hakijan matemaattisia ja kielellisiä kykyjä. 

Persoonallisuustestillä työnantaja kartoittaa usein myös sitä, millaiset valmiudet hakijalla on työskennellä osana ryhmää – pääseekö hän parhaisiin tuloksiin osana tiimiä vai sopiiko hänelle paremmin itsenäinen työskentely. Jokainen pystyy toisinaan poistumaan mukavuusalueeltaan, mutta työssä jaksamisen kannalta on tärkeää, että persoonallisuuden piirteet ja työn luonne kohtaavat riittävän hyvin. 

Käytännössä persoonallisuustestit koostuvat usein itsenäisistä tehtävistä ja psykologin tekemistä haastatteluista. 

 

 

Persoonallisuustesti lisää työnhakijan itsetuntemusta

Persoonallisuustesti hyödyttää myös työnhakijaa, sillä testitulokset auttavat parantamaan itsetuntemusta. Hyvä itsetuntemus taas auttaa rakentamaan oman näköistä työelämää, jossa viihtyy ja voi hyvin. 

Itselle sopivien työskentelytyylien tunnistaminen ja niiden noudattaminen helpottaa oman työn organisointia, parantaa työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Kun tuntee itsensä, osaa toimia omaa viihtymistä, jaksamista ja työhyvinvointia tukevalla tavalla ja ymmärtää myös työkaverien toimintatapoja paremmin.

Testi voi tuottaa oivalluksen, jonka myötä ihminen osaa hakeutua itselle paremmin sopiviin työtehtäviin ja tiimeihin. Testi voi yhtä lailla auttaa myös välttämään töitä ja positioita, jotka eivät sovellu itselle parhaalla mahdollisella tavalla. Monesti testi vahvistaa oman käsityksen siitä, että on oikealla, itselle hyvin sopivalla alalla. Sekin voi olla tärkeää ja motivoivaa – aivan erityisesti silloin, jos työnhaku on pitkittynyt. 

Persoonallisuustestit auttavat huomaamaan omia vahvuuksia, joita ei välttämättä ole aiemmin nähnyt tai osannut arvostaa. Testitulokset voivat myös viitoittaa tietä töihin tai positioihin, joista ei ole aiemmin hoksannut tai uskaltanut unelmoidakaan. Testit voivat tehdä näkyviksi myös kehityskohtia, joiden huomaaminen auttaa paitsi työnhaussa myös työelämässä ja työyhteisön jäsenenä toimiessa. 

Monia vaivaa se, että työnhaussa joutuu kehumaan itseään. Kun tuntee itsensä ja omat vahvuutensa, osaa myös sanoittaa ne osuvasti työhakemuksessa. Persoonallisuustesteistä saa arvokasta dataa, jolla voi perustella soveltuvuuttaan avoinna olevaan työtehtävään ilman, että tuntee kehuskelevansa osaamisellaan – perustuvathan väitteet testituloksiin.

Persoonallisuustestit voivatkin helpottaa työnhaussa kaikkia niitä, joita oman hännän nostaminen ahdistaa.  

Tulkitse persoonallisuustestien tuloksia kriittisesti

Kotona tehtäviä persoonallisuustestejä löytyy runsain mitoin internetistä, mutta testejä etsiessä kannattaa harjoittaa lähdekritiikkiä ja tarkastaa, mihin testin kysymykset ja tulokset perustuvat. Jos tulokset saa itselleen sähköpostitse, kannattaa miettiä, onko palvelu sellainen, että sähköpostiosoitteen voi antaa sille turvallisin mielin. 

Persoonallisuustestejä käytetään rekrytoinnissa yleisesti, mutta ne ovat saaneet osakseen myös kritiikkiä. Vaikka testit tuottavat hyödyllistä tietoa, mutta persoonallisuus on lopulta vain yksi ihmisen toimintaa ohjaavista seikoista. 

Mikään persoonallisuustesti ei yksin kerro koko totuutta hakijan soveltuvuudesta työhön ja työyhteisöön. Tuloksia kannattaakin aina pureksia rauhassa ja terveen kriittisesti.