Työhyvinvointi

Perinteinen mielikuva työajasta

18.9.2017 klo 10:18

Suomalaisten mielikuva normaalista työajasta on perinteisen mallin mukainen.

Vaikka työn ja vapaa-ajan raja madaltuu ja työtä tehdään yhä enemmän etänä, perinteinen työaikamalli elää suomalaisten mielikuvissa. Suomalaisten mielestä normaali työpäivä kestää kahdeksasta neljään ja illat ja viikonloput ovat vapaita.

Yliopistonlehtori Timo Anttila Jyväskylän yliopistosta sanoo, että suomalaisten työaikakäsitys on säilynyt yllättävän entisellään ns. teollisessa muodossa.

Tilastokeskuksen erikoistutkija Hanna Sutelan mukaan eri ammattiasemien välillä on suuri ero työaika-asioissa. Yli 80 % ylemmistä toimihenkilöistä tekee säännöllistä päivätyötä. Työntekijäammateissa tyypillisiä ovat sen sijaan vuorotyö tai ilta- ja yötyö.

Suomalaiset saavat yllättävän paljon joustoa siinä, miten työpäivät ajoitetaan. HannaSutelan mukaan kaksi kolmesta työntekijästä saa joustoja työaikoihinsa. Joustoa on etenkin ylempien toimihenkilöiden työajoissa.

Sitran asiantuntija Perttu Jämsén sanoo, että työvuoroihin sidottu tuotannollinen työ on vähentynyt ja sen väheneminen jatkuu edelleen. Näin ollen entistä laajempi joukko työssäkäyvistä ihmisistä on joustojen piirissä.

Lähde: Tilastokeskus