Työllisyysnäkymät

Perhevapaat ovat molempien vanhempien asia

3.10.2018 klo 15:20

Kumpi teillä jää perhevapaalle – äiti vai isä? Useat yritykset ovat liittyneet 30.8.2018 alkaneeseen Isähaaste-kampanjaan, jossa kannustetaan isiä käyttämään perhevapaita. Perhevapaat kuuluvat molemmille vanhemmille sukupuolesta riippumatta.

Monet esimiehet suhtautuvat edelleen nihkeästi lakisääteisten perhevapaiden käyttöön. Isähaaste-kampanjan toivotaan saavan aikaan konkreettista asennemuutosta yrityksissä ja työkulttuureissa perhevapaiden suhteen. Haasteen takana ovat HR-asiantuntija Mike Arvela, viestinnän asiantuntija Aku Karjalainen, pelituottaja Tommi Koivisto ja HR-asiantuntija Juho Toivola.

Kampanjassa ovat mukana muun muassa Tekniikan Akateemiset TEK, Siili Solutions, Knowit, Fambition ja Teknologiateollisuus. Isähaasteella muistutetaan, että lapset ovat iloinen asia – ei ainoastaan kustannus. Nykypäivää on, että työntekijällä on muutakin elämää kuin työ, ja tasa-arvon toteutumiseen tarvitaan molempia vanhempia. Perhemyönteisyys on myös yksi merkittävä arvotekijä työantajakuvan rakentamisessa ja työntekijän viihtyvyydessä.

Välillä kuulee edelleen puhuttavan siitä, miten mies on ”lapsenvahtina” – vaikka asian ei tarvitsisi olla niin. Lapsella on kaksi vanhempaa – joista kumpikin voi huolehtia lapseen liittyvät vastuunsa tasapuolisesti. ”Isä-lapsenhoitajista” puhuminen on vanhanaikaista.

Solitassa perhevapaat ovat arkea

Teknologia-, strategia- ja designyritys Solitassa suhtaudutaan myönteisesti perhevapaisiin. Yrityksessä on kehitetty perhevapaamentoroinnin malli, joka on saanut paljon kiitosta.

– Olin mukana ideoimassa perhevapaalla olevien tukemismallia, joka huomioi perhevapaalle jäämisen, perhevapaa-ajan ja työhön palaamisen ammatillisesta, mutta samalla yksilöllisestä näkökulmasta, palvelumuotoilija, mentoroitava Riikka Pasanen kertoo.

Riikka Pasanen on itsekin tällä hetkellä kotona viiden kuukauden ikäisen vauvansa kanssa. Palvelumuotoilija Suvi Peltomäki toimii Riikan perhevapaamentorina. Suvi Peltomäki työskentelee esimiestehtävissä ja omaa kokemusta perhevapaasta Solitalla jo ennen uutta mentorimallia. Riikka Pasanen ja Suvi Peltomäki pitävät yhteyttä ja päivittävät kuulumiset säännöllisesti esimerkiksi Solitan aamukahvitilaisuuksissa, jolloin voi tavata myös muita perhevapaalla olevia kollegoita.

– Solitalla on hyvin myönteinen suhtautuminen perhevapaisiin. Uusi perhevapaamentoroinnin malli yhdistää työt ja ihmiset sekä heidän perhetilanteensa sujuvasti yhteen.  On hienoa, että olemme yhdessä saaneet kehittää perhevapaamentoroinnin mallia ammattimaisesti innovoiden, palvelumuotoilija, perhevapaamentori Suvi Peltomäki kiittelee.

Solitassa ajatellaan, että ihminen on kokonaisuus. Joustavat työajat, lomien sopiminen, lasten päiväkodista hakeminen ja perhevapaat ovat luonteva osa yrityksen ja yrityksessä työskentelevien arkea. Solitalla työskentelee mentoreiden lisäksi myös työcoach, joka valmentaa ja tukee työssä olevia sekä työhön palaavia.

– Tiedonkulku työpaikan ja perhevapaalla olevan välillä on tärkeä silta, joka pitää työyhteisön koossa. Ihmisillä on silti erilaisia tarpeita: toiset haluavat pitää jatkuvaa yhteyttä työyhteisöön myös perhevapaan aikana ja toiset haluavat sulkea työpaikan asiat mielestään. Tärkeintä onkin löytää yksilölle sopiva toiminta- ja yhteydenpitotapa, Riikka Pasanen sanoo.

Perhemyönteisyys nousussa

Solitassa työskentelee paljon pienten lasten vanhempia ja perheasioista puhuminen on sallittua. Yrityksen työntekijöillä on myös erilaisia chat-ryhmiä, joissa perhevapaalla olevat voivat keskustella keskenään ja työkavereiden kanssa. Perhemyönteisyys näkyy kaikessa tekemisessä. Muun muassa perheellisten loma-ajat ovat sovittavissa ja alle 10-vuotiaalle sairaalle lapselle saa halutessaan yrityksen palkkaaman hoitajan.

– Kun perhe voi hyvin, työntekijä voi hyvin ja työnteko sujuu. Perhementorointikonseptimme suunniteltiin hyvin joustavaksi – ja yhteydenpito on vapaamuotoista. Kaikki perustuu avoimeen keskusteluun ja asioiden esiintuomiseen kunkin henkilön tarpeen mukaan. On tärkeää, että perhevapaalla oleva voi kokea olevansa osa työyhteisöä, vaikka hän ei olekaan fyysisesti työpaikalla. Siksi on tärkeää kutsua kaikki yhteisiin tilaisuuksiin, kuten pikkujouluihin jne. sekä informoida mahdollisista muutoksista yrityksessä. Esimiehenä pidän tärkeänä, että olemme yhteydessä perhevapaalaiseen myös yrityksen suunnasta, Peltomäki sanoo.

Valtteri Valovirta on niin ikään perhevapaamentori ja esimies Solitalla. Hänellä on kahden lapsen isänä henkilökohtaisia kokemuksia perhevapaista. Valtteri kannustaa miehiä pitämään perhevapaita ja iloitsee positiivisista kokemuksista, joita vapaat ovat hänelle suoneet.

– Olen kokenut, että perhevapaa-asiat on huomioitu hyvin ja ne ovat sujuneet kaikkia tyydyttävällä tavalla. Tulin Solitalle töihin suoraan perhevapaalta ja perheeni on kasvanut täällä työskennellessä toisella lapsella. Olin kotona hoitovapaalla molempien lasten kanssa. Myös toimenkuvani muuttui hoitovapaalta palattuani; asiantuntijaroolin lisäksi aloitin esimiesroolissa, tiiminvetäjä Valtteri Valovirta kertoo.

Valtteri Valovirta on myös jakanut asiantuntijatyössä toimivan puolisonsa kanssa hoitovapaajaksoja. Molemmat ovat olleet myös osittaisella hoitovapaalla ja järjestely on toiminut hyvin. Valtterin mukaan olennaista perhevapaan toimivuudessa on se, että joustoa löytyy kaikkiin suuntiin.

– Lapset ovat vain hetken pieniä. Minulle oli itsestään selvää, että olin hoitovapaalla kotona lasten kanssa ja vastuut jaetaan kahden vanhemman kesken. Miehen työ ei ole yhtään sen tärkeämpää kuin naisen työ eli molempien vanhempien panos kotona ja työelämässä on aivan yhtä tärkeä, Valovirta miettii.

Perhevapaamentoroinnissa voidaan:

- Keskustella avoimesti työn ja perheen yhdistämisestä.

- Muistuttaa ja antaa tietoa asioista, jotka tulee hoitaa ennen perhevapaalle jäämistä.

- Olla tukena perhevapaalle jäävän uudessa tilanteessa ja tuntemuksissa.

- Kartoittaa perhevapaalle jäävän työtilanne ennen vapaata.

- Pitää yhteyttä puolin ja toisin perhevapaan aikana.

- Kuunnella perhevapaalta palaavan toiveita työhön paluusta ja tulevista työtehtävistä.

- Helpottaa perhevapaalaisen paluuta työelämään.

- Saada vertaistukea vanhemmuuteen.

Muista!

Perhementorointi ei vaadi järeitä rakenteita, vaan sitä voi kokeilla pienelläkin panostuksella. Rohkeasti pieniä juttuja kokeillen, on hyvä alku.

Perhevapaa…

…on ainutlaatuinen mahdollisuus olla lapsen kanssa kotona.

…mahdollistaa työn ja perhe-elämän yhdistämisen.

…kuuluu elämään.

…on tilaisuus, jollaista ei ihan heti tule. Ehkä seuraavan kerran eläkkeellä, saat nauttia samalla tavalla kotonaolosta.

…mahdollistaa lapsen ja vanhemman rauhallisen ja kiireettömän tutustumisen. Isä-lapsi -suhde ja äiti-lapsi -suhde lujittuu.

…ei saa aiheuttaa huonoa omaatuntoa.

…on asenne- ja arvokysymys.

…vaikuttaa myönteisesti ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja työssä

jaksamiseen.

Lähteet: Solita ja www.isahaaste.fi