Uratarinat

Pelkoa ja inhoa työpaikalla – työsyrjintä on arkipäivää monelle transihmiselle

Valo Vesikauris, Trans ry:n puheenjohtaja

Syrjintä ja kiusaaminen ilmenevät yhtä lailla sanoissa, teoissa kuin rivien väleissä. Trans ry:n puheenjohtaja Valo Vesikauris kertoo, miten jokainen voi omalla toiminnallaan rakentaa yhdenvertaisempaa työelämää.

Trans ry:n puheenjohtajan Valo Vesikauriin mukaan on tyypillistä, että transsukupuoliset kohtaavat suomalaisissa työyhteisöissä kiusaamista ja syrjintää. Syrjintä ja kiusaaminen ilmenevät yhtä lailla sanoissa, teoissa kuin rivien väleissä.

– Usein transfobinen kommentointi on verhoiltu vitsiksi. Se voi olla myös juoruilua tai ulos sulkemista, eli se voi sisältää klassisia työpaikkakiusaamisen elementtejä, hän kuvailee.

Vesikauriin mukaan hyvin tyypillinen työpaikkakiusaamisen muoto on väärällä nimellä kutsuminen.

Kun ihminen identifioituu eri sukupuoleen kuin mihin hänet on syntymässä määritelty, hän vaihtaa nimensä sukupuoli-identiteettiään vastaavaksi. Vesikauriin mukaan on tavanomaista, että työkaverit kieltäytyvät oppimasta kollegansa uutta nimeä.

– Eli käytetään tahallaan tai muka vahingossa henkilön vanhaa nimeä tai vääriä persoonapronomineja.

Trans ry:ssä on huomattu, että myös organisaatiot voivat kiusata työntekijöitään.

– Työnantajalla voi esimerkiksi kestää tahattoman kauan muuttaa työntekijän tunnukset tai sähköpostiosoite uuden nimen mukaiseen muotoon. Nämä voivat olla teknisesti vaativia asioita, mutta myös haluttomuutta on havaittavissa. Tällainen viivyttely osoittaa kunnioituksen puutetta työntekijää kohtaan, Vesikauris sanoo.

Suoranaisen kiusaamisen lisäksi monilla työpaikoilla eletään oletusten ohjaamina.

– Työpaikoilla vallitseva kielenkäyttö on hyvin sukupuolittunutta. Kielenkäytössä tehdään oletuksia siitä, että kaikki työyhteisössä ovat joko naisia tai miehiä, Vesikauris konkretisoi. Kielenkäytön lisäksi oletuksia tehdään ja siten sukupuolen moninaisuutta rajoitetaan myös tilaratkaisuilla.

– Wc-tiloja ja pukuhuoneita on vain naisille ja miehille.

Työpaikoilla vallitseva kielenkäyttö on hyvin sukupuolittunutta. Kielenkäytössä tehdään oletuksia siitä, että kaikki työyhteisössä ovat joko naisia tai miehiä, Vesikauris konkretisoi.

Vesikauriin mukaan monilla työpaikoilla myös oletetaan, etteivät transkysymykset kosketa omaa työyhteisöä. Hän muistuttaa, että sukupuolen moninaisuus koskettaa kaikkia työpaikkoja, ja että kuka tahansa työyhteisössä voi olla transtaustainen.

– Emme voi tietää kaikkien työyhteisön jäsenten taustoja, joten meidän ei kannattaisi tehdä niin paljon oletuksia.

Syrjintä voi alkaa jo työnhaun aikana

Valo Vesikauriin mukaan syrjintä näkyy myös rekrytoinnissa.

– Meillä Trans ry:ssä on tiedossa tilanteita, joissa henkilöltä on jäänyt työpaikka saamatta transsukupuolisuuden vuoksi. Lain mukaanhan näin ei saisi tapahtua, mutta kyllä tätä tapahtuu.

Vesikauris toivoo, että rekrytoijat suhtautuisivat vakavasti siihen valtaan, jota käyttävät.

– Haluaisin, että rekrytointeja tekevät miettisivät hyvin vakavasti, onko itsellä mahdollisesti ennakkoluuloja transihmisiä kohtaan, ja miten ennakkoluulot vaikuttavat rekrytointeihin. Toivon, että jos itsessään tunnistaa tällaisia ennakkoluuloja, hankkisi lisää tietoa aiheesta niiden hälventämiseksi.

Lue myös: Syrjimättömyys on kirjoitettu Hotelli Helkan geeneihin

Syrjinnällä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia niin yksilöihin kuin organisaatioihin

Trans ry:n puheenjohtajan Valo Vesikauriin mukaan monet transihmiset eivät uskalla kertoa taustastaan työpaikalla, koska pelkäävät oman uransa puolesta.

– Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat ne, joiden prosessi on vielä kesken, koska he eivät voi fyysisten muutosten vuoksi piilottaa taustaansa, hän kertoo

– Monet transihmiset päätyvätkin viivästyttämään sukupuolenkorjausprosessiaan, koska pelkäävät työyhteisön reaktioita.

Vesikauriin mukaan transihmiset suojelevat itseään syrjinnältä myös niin, että jättävät hakematta itseään kiinnostaviin työtehtäviin, jos työpaikalla on vaarana joutua syrjinnän kohteeksi. Syrjinnän pelko voi vaikuttaa paitsi työpaikan myös ammattialan valintaan.

Syrjinnän pelko voi vaikuttaa paitsi työpaikan myös ammattialan valintaan.

Trans ry:ssä nähdään, että transihmisten työsyrjintä aiheuttaa paitsi inhimillistä kärsimystä myös haittaa organisaatioille.

– Maailma on moninainen paikka, joten miksi rekrytoida vain tietynlaisia ihmisiä? Vesikauris kysyy.

– Transtaustainen ihminen voi rikastuttaa työympäristöä ja tuoda työhön uutta näkökulmaa, joka muuten jäisi huomaamatta.

Lue myös: Moninaisuus ja tasa-arvo tulee olla jokaisen organisaation päivittäistä tekemistä

Muutosta parempaan – ja huonompaan

Valo Vesikauriin mukaan viime vuosikymmeninä on otettu suuria harppauksia eteenpäin siinä, miten transihmisiin suhtaudutaan työyhteisöissä.

– Esimerkiksi sanoja asian sanoittamiseen on ihan eri tavalla kuin esimerkiksi 15 vuotta sitten, hän konkretisoi.

Trans ry:ssä suhtaudutaan tilanteeseen varovaisen positiivisesti, mutta nähdään, että kehitettävää on vielä paljon. Samalla kun transkysymykset ovat olleet enemmän esillä julkisuudessa, myös vihamielinen kommentointi on nostanut päätään.

– Viimeaikainen keskusteluilmapiiri on ollut aivan hirvittävä, Vesikauris viittaa translakia käsittelevään julkiseen keskusteluun.

Yrityksissä mietitään liikaa, mitä muut ajattelevat

Valo Vesikauris on huomannut, että monissa organisaatioissa mietitään paljon, mitä muut ajattelevat organisaatiosta, joka esimerkiksi osallistuu näkyvästi Pride-viikon viettoon.

– On isoa itsevarmuuden ja rohkeuden puutetta miettiä, voiko puolustaa ihmisoikeuksia. Toivoisin, että työnantajat toimisivat ihmisoikeusasioissa omien arvojensa mukaisesti eivätkä miettisi, millaista palautetta muut siitä antavat.

Lue myös: Vastuullisuuskahvit: Syrjimättömyyden edistäminen työyhteisössä

Trans ry:n puheenjohtajan Valo Vesikauriin vinkit tasa-arvoisemman työelämän rakentajille

  • Hanki tietoa aiheesta. Kysy, keskustele, ole avoin ja halua oppia.
  • Vältä sukupuolittunutta kielenkäyttöä ja sukupuolistereotypioiden ylläpitämistä.
  • Älä viljele transfobisia vitsejä.
  • Jos joku kutsuu kollegaa tahallaan vanhalla nimellä, puutu asiaan korjaamalla.
  • Puutu, jos huomaat epäasiallista käytöstä jotakuta työyhteisön jäsentä kohtaan.
  • Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä esihenkilöön, jos huomaat syrjintää.
  • Vaadi työnantajalta sukupuolten moninaisuutta käsittelevää yhdenvertaisuuskoulutusta.
  • Osallistu työpaikan yhdenvertaisuussuunnitteluun.
  • Muista, että avarakatseisen ilmapiirin luominen työyhteisöön on jokaisen vastuulla.

Lue myös: Millainen on hyvä työkaveri?

Toimittaja: Liina Hurri
Kuvaaja: Anni Burman