Työhyvinvointi

Parempaa sisäilmaa työpaikoille

24.2.2016 klo 9:09

Työterveyslaitos julkaisi ohjeen työpaikkojen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.

Sisäilmasto-ongelmat ovat edelleen yleisiä työpaikoilla. Ne vaativat usein monen eri ammattilaisen asiantuntemusta ja yhteistyötä. Työterveyslaitos on julkaissut ohjeen ongelmien ratkaisun tueksi. Sisäilmasto-ongelmien selvittämisestä ovat vastuussa monet toimijat, kuten johdon, kiinteistön hallinnan ja työsuojelun edustajat. Ongelmat voivat olla monitahoisia, jolloin niiden selvittämiseen ja ratkaisemiseen tarvitaan usean eri ammattilaisen asiantuntemusta ja yhteistyötä. Tilojen käyttäjiä on usein kymmeniä, jopa satoja, minkä vuoksi selvitys- ja ratkaisuprosessissa vaaditaan suunnitelmallista etenemistä sekä säännöllistä, vuorovaikutteista viestintää. Työterveyslaitos on laatinut sisäilmasto-ongelmien ratkaisuprosessia käsittelevän ohjeen työpaikoille. Ohje on saatavilla maksuttomana verkkokirjana.

Kirja antaa vastauksia pohdintoihin, miten tulee edetä jos epäilee työpaikalla sisäilmasto-ongelmaa. Teoksessa otetaan kantaa eri toimijoiden rooleihin ja vastuisiin ongelmien selvittelyssä. Kirjassa kerrotaan myös, keitä ratkaisuprosessiin tarvitaan ja kuka on pätevä asiantuntija. Sisäilmastoselvitysten tekijöiden tulee tuntea työpaikkojen erityispiirteet esimerkiksi mittaustuloksia tulkitessaan.

Myös koulutusta saatavilla

Työpaikoilla, kuten kouluissa, sisäilmastoon liittyviä asioita tarkastellaan sekä terveydensuojelu- että työsuojelulainsäädännön näkökulmista. Tällöin on huolehdittava eri toimijoiden ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä kirjassa ohjeistetun selvitys- ja ratkaisuprosessin mukaisesti. Työterveyslaitos järjestää myös koulutusta ohjeesta selvitysten tekijöille, sisäilmaryhmille, linjajohdolle ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Ohjeen laatimiseen perustettua hanketta ohjasi ja rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö ja sen yhteistyökumppaneina olivat Aluehallintovirasto (työsuojeluvalvonta), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä Säteilyturvakeskus.

Lisätietoja: johtaja Sanna Lappalainen ja vanhempi asiantuntija Katja Tähtinen, Työterveyslaitos

Lisätiedot koulutuksista: www.ttl.fi/koulutus

Lähde: Työterveyslaitos