Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on joskus äärimmäisen hankalaa. Perhe-elämä asettaa tähän aivan omat haasteensa. Onneksi työn ja muun elämän yhteensovittamista voidaan helpottaa lisäämällä esimerkiksi etätyön, joustavien työaikojen sekä sijaisjärjestelyiden käyttöä. Tuoreen selvityksen pohjalta syntyi TOP10-lista työpaikan parhaista käytännöistä työn ja muun elämän sujuvaksi yhdistämiseksi.

Työn ja muun elämän yhteensovittamista voidaan helpottaa useilla työaikaan ja työhön liittyvillä järjestelyillä. Työpaikoilla kaivataan selkeämpiä pelisääntöjä, avointa keskustelua ja sääntöjen tasapuolista soveltamista työntekijöiden kesken. Nämä tulokset käyvät ilmi Työterveyslaitoksen Työ ja perhe-elämä -ohjelman toteuttamasta selvityksestä, joka pohjautuu suomalaisille työpaikoille tehtyihin kyselyihin sekä verkkoaivoriihen tulosaineistoon.

Selvityksen pohjalta Työ ja perhe-elämä -ohjelmassa koostettiin aineistossa esitetyistä yli 3000 ideasta TOP10 -lista työpaikan parhaista käytännöistä työn ja muun elämän yhteensovittamiseen.

Selkeys, tasapuolisuus ja joustavuus

Kymmenen parhaan keinon listalle työn ja perheen yhteensovittamiseksi pääsivät mm. pyrkimys joustavuuteen työajoissa, etätyömahdollisuuksien kehittäminen ja hyvä varautuminen poissaoloihin esimerkiksi toimivilla sijaisjärjestelyillä. Selkeät tavoitteet ja toimintaohjeet eri mahdollisuuksista auttavat tiedon leviämistä työpaikoilla.

Työyhteisö voi tukea jäseniään työn ja perheen yhteensovittamisessa esimerkiksi liittämällä aihepiirin osaksi henkilöstöprosesseja. Kehityskeskustelut ja ilmapiirikyselyt tarjoavat luontevia mahdollisuuksia ottaa puheeksi myös yksityiselämän tilanteita.

Työpaikalla kannattaa harkita, olisiko työnantajalla mahdollisuuksia järjestää lastenhoitoa äkillisissä sairastapauksissa tai muita arkea helpottavia palveluita. Työn ja muun elämän yhteensovittamisen voi myös ottaa osaksi työterveyshuollon toimintaa ja neuvontaa.

Selkeät työtehtävät helpottavat työstä palautumista, mutta stressistä selviytymisen keinot ovat yksilöllisiä. Itsetuntemusta ja oman elämän hallintaa voi harjoitella, ja siihen voi järjestää myös koulutusta tai tukea esimieheltä tai työtovereilta.

Koko perheen yhteiset tapahtumat työpaikalla auttavat perheenjäseniä tutustumaan työpaikalla tehtävään työhön ja työyhteisöön ja näin ymmärtämään puolison tai vanhemman työtä ja sen vaatimuksia.

Hyviä käytäntöjä

Työ ja perhe-elämä -ohjelma levittää työpaikoille hyviä käytäntöjä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Tavoitteena on lisätä työelämän tietoisuutta perhe-elämästä voimavarana ja edistää työn ja perheen yhteensovittamista kaikissa työuran vaiheissa. Ohjelman on käynnistänyt sosiaali- ja terveysministeriö ja sitä koordinoi Työterveyslaitos.

TOP10 - Parhaat työpaikan käytännöt työn ja muun elämän yhteensovittamiseen:
http://www.ttl.fi/partner/tyojaperhe/sivut/top10.aspx

Lisätietoja: Tiimipäällikkö Salla Toppinen-Tanner tai Kehittämiskonsultti Anna Vanhala. www.ttl.fi

http://www.tyojaperhe.fi

Lähde: Työterveyslaitos