Työllisyysnäkymät

Paraneeko työllisyys syksyllä?

14.8.2015 klo 7:26

Talouskasvussa ei vieläkään nähdä toivottua parannusta, mutta kasvuyritysten menestystä voi silti pitää työllisyyden kannalta positiivisena signaalina.

Työttömien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti vuoden 2012 jälkeen eivätkä syksyn ennusteet juurikaan lupaa helpotusta tilanteeseen. Kesäkuun lopulla työ- ja elinkeinotoimiston listoilla oli 368 900 aktiivista työnhakijaa, mikä on 32 000 henkeä edellisvuotta enemmän. Kesäkuun lukuihin vaikuttaa kuitenkin osaltaan opiskelijoiden valmistuminen, joten syksyllä uuden kvartaalin käynnistyessä lukujen voidaan odottaa jonkin verran paranevan.

– Tuoreet ennusteet osoittavat ettei pitkään odotettua kasvua ole vieläkään näkyvissä. Viime vuoteen verrattuna avoimia työpaikkoja on markkinoilla parituhatta enemmän, mutta kyse ei silti ole merkittävästä parannuksesta, arvioi työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo.

Teollisuuden alamäki näkyy palvelujen kysynnässä

Työllisyyden kasvua jarruttavat erityisesti rakennemuutoksen koittelemien teollisuuden alojen ahdinko ja rakennusalan hidastuminen. Alatalo pitää rakennusalan työllisyyden hiipumista kuitenkin väliaikaisena, pitkällä aikavälillä alan näkymät vaikuttavat yhä lupaavilta. Sen sijaan teollisuuden ja viennin ongelmat näkyvät selvästi myös palvelujen kysynnässä.

– Palvelualan työllisyys kasvoi hieman vuonna 2014 mutta nyt kasvu on pysähtynyt. Tässä markkinatilanteessa sekä yritykset että kuluttajat ostavat palveluita aiempaa varovaisemmin ja samalla yhä useampi alan työntekijöistä palkataan osa-aikaiseksi.

Kun markkinatilanne on kohdallaan, työmarkkinoilla on runsaasti sekä työpaikkoja että työnhakijoita. Nyt paikanvaihtoa mietitään aiempaa tarkemmin, etenkin jos työ on vakituinen. Vaikka irtisanomisuutisia on kesän aikana tullut paljon, on suurempi työttömyyden aiheuttaja Alatalon mukaan silti määräaikaisten työsuhteiden päättyminen. Heikossa taloustilanteessa yritykset pyrkivät pärjäämään entistä pienemmillä työntekijämäärillä eivätkä välttämättä rekrytoi edes tarpeeseen.

Eniten kysyntää lääkäreistä ja myyntiedustajista

Alatalo pitää pitkäaikatyöttömyyden lisääntymistä vakavana ongelmana. Siinä missä pitkäaikaistyöttömät ennen olivat pääosin iäkkäitä ja heikosti koulutettuja, on joukossa nyt yhä enemmän pitkälle koulutettuja, parhaassa työiässä olevia osaajia. Vanhemman työväestön pitkäaikaistyöttömyyttä lisää työn keskittyminen kasvukeskuksiin, jonne kaikki eivät voi tai halua muuttaa työllistymisen toivossa.

Toki työtäkin on, ja markkinatilanteesta huolimatta monet yritykset vahvistavat rivejään juuri alkusyksyn aikana. Kesäkuussa julkaistun työ- ja elinkeinotoimistojen ammattibarometrin mukaan eniten työpaikkoja on tarjolla edelleen sosiaali- ja terveysalan erikoisosaajille, kuten alan lääkäreille, puheterapeuteille, hammaslääkäreille ja ylihoitajille. Koulutusalalla paikkoja on avoinna eniten lastentarha- ja erityisopettajille. Myyntialalla puolestaan etsitään jatkuvasti asiakaspalvelusta, puhelinmyynnistä ja muusta myyntiedustuksesta kiinnostuneita tekijöitä.

Kasvuyritykset panostavat uuteen teknologiaan

Alatalon mukaan eläköityminen parantaa työllisyyttä erityisesti perinteisillä aloilla. Uudet työpaikat sen sijaan syntyvät yhä pieniin yrityksiin. Niiden määrä ei kuitenkaan riitä paikkaamaan rakennemuutoksen synnyttämää tyhjiötä hetkessä.

Monen alan kasvuyrityksiä vauhdittavat uuteen teknologiaan tehdyt satsaukset, joiden uskotaan pidemmällä aikavälillä maksavan itsensä takaisin myös työllisyyden lisääntymisenä. Vuoden sisällä perustetuista yrityksistä useimmat operoivat kaupan alalla tai tuottavat tieteellisiä tai teknisiä asiantuntijapalveluita. Perinteisiin teollisuusyrityksiin verrattuna merkittävää kuitenkin on, että uudet asiantuntijayritykset onnistuvat usein tekemään hyvää tulosta varsin pienellä henkilöstöllä.

Vaikka yrittäjyys on muuttuvassa maailmassa merkittävä vaihtoehto yhä useammalle, ei yrittäjiksi vielä lähdetä sankoin joukoin. Tilastokeskuksen mukaan perustettujen yritysten määrä väheni vuodessa 8,3%.

Anna Väre