Talous ja raha

Palveluiden liikevaihto kasvoi 7,7 %

Tilastokeskuksen mukaan palvelualojen liikevaihto nousi vuoden 2017 tammi–maaliskuussa 7,7 % vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kaikki palvelutoimialat kasvoivat voimakkaasti.

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (+10,4 %) säilyi kasvunkärjessä. Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (+9,1 %) sekä taiteet, viihde ja virkistys -toimiala (+9,4 %) kasvoivat myös lähes yhtä vahvasti. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla voimakkainta kasvua toivat erikoistuneet palvelut liike-elämälle (+18,1 %). Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan -toimialan alatoimialoista kasvoi etenkin työllistämistoiminta (+20,1 %). Majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla nousua oli erityisesti majoituksessa (+11,8 %).

Kuljetuksen ja varastoinnin toimiala kasvoi 5,4 % vuoden 2016 vastaavasta ajankohdasta. Maa- ja rautatieliikenne kipusi 6,5 %:n kasvuun.

Muu palvelutoiminta kehittyi vaisusti yltäen silti 4,3 %:n kasvuun. Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus -toimialan liikevaihto laski 2,8 %.

Lähde: Tilastokeskus