Talous ja raha

Palveluiden liikevaihto kasvoi 4,4 %

14.9.2016 klo 11:20

Tilastokeskuksen mukaan palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,4 % huhti-kesäkuussa 2016 verrattuna vuoden 2015 vastaavaan aikaan. Kaikki palveluiden päätoimialat kasvoivat vuoden takaisesta. Kärjessä oli edelleen hallinto- ja tukipalvelutoiminta 10,3 %:n kasvulla. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan alatoimialoista eniten kasvoivat työllistämistoiminta (+20,7 %), turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut (+17,5 %) sekä vuokraus- ja leasingtoiminta (+14,8 %).

Päätoimialoista ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto nousi 9,4 %. Alatoimialoista myönteisimmin kehittyivät tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (+18,4 %) ja muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle (+11,4 %).

Laimeinta kasvu oli kuljetuksen ja varastoinnin sekä informaation ja viestinnän päätoimialoilla (+1,2 %). Informaation ja viestinnän toimialalla eniten kasvua toi tietopalvelutoiminta (+9,4 %).

Lähde: Tilastokeskus