Työhyvinvointi

Palveleva johtaminen vs. työuupuminen

14.11.2016 klo 7:00

Suomen Akatemian rahoittama Positive Mind -hanke tutki 1415 työntekijästä koostuvan tutkimusaineiston avulla työuupumusta ja työskentelyintoa.

Burnout Research -lehdessä julkaistut tutkimustulokset osoittavat, että työelämä siirtyy muuhun elämään ja toisinpäin. Tutkimuksessa havaittiin, että innostus työssä suojasi uupumukselta ja masennukselta ja lisäsi myös tyytyväisyyttä elämään.

Tutkimuksessa huomattiin myös, että masentuneisuus lisäsi työuupumusta ja laski työintoa. Mielenterveyttä mitattiin myös F-diagnooseilla, joihin kuuluvat muun muassa mielialaan, ahdistukseen ja stressiin liittyvät häiriöt. Tavallisimpia ovat masennus ja stressiperäinen ahdistuneisuushäiriö. Korkea työmäärä oli yhteydessä uupumukseen ja masennukseen, jotka edelleen lisäsivät työstä poissaoloja ja kliinistä masennusta.

Työntekijöiden resurssit, mahdollisuus vaikuttaa työhön, kimmoisuus ja pystyvyys lisäsivät innostusta työhön. Tutkimusryhmän saama tärkeä tulos oli, että palveleva johtaminen oli yhteydessä innostukseen. Palveleva johtaminen innostaa ja lisää työntekijöiden resursseja. Se rohkaisee ja voimaannuttaa työntekijöitä ja antaa vastuuta ja mahdollisuuksia vaikuttaa töissä. Palveleva johtaminen johti onnistuneesti hyvään palautumiseen ja siitä edelleen tyytyväisyyteen elämässä.

Tutkimuksessa havaittiin, että palveleva johtaminen suojasi työntekijää työmäärän aiheuttamalta uupumisriskiltä. Suuri työmäärä ei näin ollen välttämättä lisää uupumusta. Palveleva johtaja innostaa ja antaa työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa ja onnistua. Johtaminen on tärkeä tekijä, jonka merkitystä tulisi korostaa suomalaisessa työelämässä huomattavasti nykyistä enemmän.

Lähde: Suomen Akatemia