Talous ja raha

Palkkarakennetilasto 2015

21.12.2016 klo 11:46

Tilastokeskuksen vuoden 2015 palkkarakennetilaston mukaan miehet tienaavat Suomessa keskimäärin 3658 euroa/kk ja naiset 3034 euroa/kk. Yleinen palkkojen keskiarvo Suomessa on 3338 euroa/kk.

Yksityisellä sektorilla on suurempi sukupuolten välinen palkkatasa-arvo kuin julkisella sektorilla. Yksityisellä sektorilla tienataan keskimäärin 3415 euroa/kk, naisten keskiarvon ollessa 3081 ja miesten 3644 euroa/kk. Vastaavasti julkisella sektorilla palkkakeskiarvo on 3173 euroa/kk, naisten keskiarvon ollessa 2979 euroa/kk ja miesten 3731 euroa/kk.  20-35-vuotiaat saavat yksityisellä ja julkisella sektorilla keskimäärin yhtä paljon palkkaa, mutta 36-50-vuotiaiden ryhmässä tienataan julkisella keskimäärin 3262 euroa/kk ja yksityisellä 3662 euroa/kk ja palkkaero säilyy myös 51-65-vuotiaana.

Miesten palkka nousee iän mukana

Miehillä palkka nousee iän mukana, vanhempien työssäkäyvien naisten palkka on siis keskimäärin pienempi kuin nuorempien naisten. 36-50-vuotiaat naiset saavat palkkaa keskimäärin 3172 euroa/kk ja 51-65-vuotiaat 3109 euroa/kk.

Koulutus on yhteydessä korkeampaan kuukausitienestiin. Perusasteen koulutuksen saaneiden palkkakeskiarvo on 2854 eur/kk, keskiasteen tai alimman korkea-asteen palkkakeskiarvo on 2972 euroa/kk ja alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutusasteen  palkkakeskiarvo on 4008 euroa/kk.

Tehtäväryhmittäin palkkakeskiarvot ovat seuraavat: johtajat ja ylimmät virkamiehet 6221 euroa/kk, asiantuntijat 3803 euroa/kk, työntekijät 2665 euroa/kk ja sotilaat 4509 euroa/kk. Työntekijätasolla palkka kehittyy vähiten iän mukana, 20-35-vuotiailla johtajilla palkka on keskimäärin 4825 euroa/kk, 36-50-vuotiailla 6330 euroa/kk ja 51-65-vuotiailla 6329 euroa/kk. Asiantuntijoilla palkkakeskiarvo 20-35-vuotiaana on keskimäärin 3319 euroa/kk, 36-50-vuotiaana 3953 euroa/kk ja 51-65-vuotiailla keskimäärin 3977 euroa/kk.

Lähde: Tilastokeskuksen Palkkarakennetilasto 2015