Talous ja raha

Palkkalista: Näin suomalainen tienaa

Tavallinen suomalainen tienasi 3284 euroa kuukaudessa vuonna 2013. Naisten mediaaniansio oli 2678 euroa ja miesten oli 3237 euroa kuukaudessa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen palkkarakennetilastosta.

Tilaston mukaan paras palkka oli valtiolla, jonka mediaani oli  3434 e/kk ja huonoin kuntasektorilla, jonka työntekijät pääsivät 2692 euron kuukausiansioihin.

Palkka eri ammateissa:

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani 2013, euroa

Miehet

Naiset

Ammatit yhteensä

3237

2678

Upseerit

4485

4599

Aliupseerit

3456

2885

Sotilasammattihenkilöstö

3795

2705

Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat

6609

5377

Toimitusjohtajat ja pääjohtajat

6507

6285

Liiketoiminta- ja hallintojohtajat

6520

5735

Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat

6274

5030

Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat

..

..

Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat

5300

5115

Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat

5965

5781

Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat

5707

4070

Hotellin- ja ravintolanjohtajat

4076

3688

Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat

5717

..

Muiden palvelualojen johtajat

4700

3985

Luonnon- ja geotieteen erityisasiantuntijat

4222

4001

Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat

4106

3867

Biotieteiden erityisasiantuntijat

3885

3800

Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia)

4462

4029

Sähköteknologian erityisasiantuntijat

4575

4270

Arkkitehdit, suunnittelijat ja maanmittaajat

3874

3662

Lääkärit

7513

6641

Hoitotyön erityisasiantuntijat

3360

3395

Perinteisen ja vaihtoehtohoidon erityisasiantuntijat

.

..

Muiden terveyspalvelujen tuottajat

..

..

Eläinlääkärit

4000

3746

Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat

4910

3980

Yliopisto- ja korkeakouluopettajat

4222

3964

Ammatillisen koulutuksen opettajat

3772

3744

Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat

3933

3820

Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat

3575

2893

Muut opetusalan erityisasiantuntijat

3449

3440

Rahoitusalan erityisasiantuntijat

4982

4083

Hallinnon erityisasiantuntijat

4270

3616

Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat

4854

4090

Systeemityön erityisasiantuntijat

4419

4225

Tietokantojen,- verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat

4577

4127

Lainopilliset erityisasiantuntijat

5413

4761

Kirjaston- ja arkistonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat

2893

2760

Yhteiskunta- ja sosiaalialan sekä uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat

3558

3247

Toimittajat, kirjailijat ja kielitieteilijät

3782

3450

Taiteilijat

3001

2926

Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat

3551

3150

Työnjohtajat kaivos-, teollisuus- ja rakennustoiminnassa

3437

2900

Prosessinvalvonnan asiantuntijat

3239

3331

Biotieteiden asiantuntijat

2760

2561

Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat

5021

4589

Terveydenhuollon tekniset asiantuntijat

2942

2858

Sairaanhoitajat, kätilöt ym.

3229

2905

Seminologit ym.

..

2254

Muut terveydenhuollon asiantuntijat

3032

2659

Rahoitus-, vakuutus- ja laskentatoimen asiantuntijat

3754

2941

Myynti- ja ostoagentit

3949

3321

Yrityspalveluiden välittäjät

3370

2960

Hallinnolliset ja erikoistuneet sihteerit

3323

2691

Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet

3702

2866

Lainopilliset asiantuntijat sekä sosiaalialan ja seurakunnan työntekijät

2718

2607

Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym.

2650

2357

Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä keittiöpäälliköt

2729

2530

Informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt

3449

3276

Teleliikenne- sekä radio- ja tv-teknikot

3820

3452

Toimistoavustajat

2217

2366

Yleissihteerit

2568

2474

Tekstinkäsittelijät ja tallentajat

3380

2583

Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät

2715

2708

Muut asiakaspalvelutyöntekijät

2446

2365

Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym.

2745

2619

Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät

3005

2661

Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät

2402

2369

Matkustuspalvelutyöntekijät, konduktöörit ja oppaat

2988

2819

Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät

2428

2271

Tarjoilutyöntekijät

2294

2133

Kampaajat, parturit, kosmetologit ym.

2000

2013

Kiinteistöhuollon ja siivoustyön esimiehet

2327

2414

Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät

2709

2081

Katu- ja torikauppiaat

2097

2197

Myyjät ja kauppiaat

2585

2243

Kassanhoitajat ja lipunmyyjät

2027

2062

Muut myyntityöntekijät

2311

2191

Lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat

2106

2119

Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat

2606

2522

Suojelu- ja vartiointityöntekijät

3050

2646

Pelto- ja puutarhaviljelijät

2182

2101

Eläintenkasvattajat

2560

2456

Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat

..

..

Metsurit ja metsätyöntekijät

2483

2431

Kalanviljelijät, kalastajat ja metsästäjät

2705

..

Rakennustyöntekijät ym.

2845

2431

Rakennusten viimeistelytyöntekijät

2977

2555

Maalarit ja rakennuspuhdistajat

2750

2508

Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym.

2844

2565

Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat

2903

2614

Koneasentajat ja -korjaajat

2822

2388

Käsityötuotteiden valmistajat ja hienomekaanikot

2872

2370

Painoalan työntekijät

2916

2400

Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat

3119

2458

Elektroniikka- ja tietoliikenneasentajat ja -korjaajat

3021

2552

Lihanleikkaajat, leipurit, meijeristit ym.

3579

2652

Puutavaran käsittelijät, puusepät ym.

2488

2282

Vaatetusalan työntekijät ym.

2512

2127

Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät

2902

2928

Metalliteollisuuden prosessityöntekijät ja viimeistelijät

3080

2545

Kemianteollisuuden ja valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät

2888

2544

Kumi-, muovi- ja paperituotteiden valmistuksen prosessityöntekijät

2824

2765

Tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät

2151

1971

Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät

2786

2516

Sahatavaran sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät

3659

3125

Muut prosessityöntekijät

2843

2578

Teollisuustuotteiden kokoonpanijat

2822

2437

Raideliikenteen kuljettajat ja työntekijät

3598

3493

Henkilö- ja pakettiauton- sekä moottoripyöränkuljettajat

2266

2194

Raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajat

2781

2581

Työkoneiden kuljettajat

3028

3483

Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät

3152

2805

Koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat ym.

2033

1981

Ajoneuvojen puhdistajat, ikkunanpesijät ym.

2074

2072

Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät

1656

1676

Avustavat kaivos- ja rakennustyöntekijät

2872

2173

Valmistusalan avustavat työntekijät

2827

2346

Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät ym.

2446

2229

Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät

1988

Lähde: Tilastokeskus

Lähde: Taloussanomat