Talous ja raha

Palkkakuilut markkinointialalla

24.8.2016 klo 12:43

Naisen ja miehen euro ei ole sama markkinointialallakaan. Tuoreessa Tilastokeskuksen tutkimuksessa selvitettiin sukupuolten välistä ansiokuilua ammattiryhmittäin.

Tilastokeskuksen tutkimuksesta selviää, että myynnin ja markkinoinnin erityisasiantuntijat tienasivat vuonna 2015 keskimäärin 4 855 euroa ja tiedottajat keskimäärin 3 983 euroa. Myynnin ja markkinoinnin erityisasiantuntijoina toimivien naisten keskimääräinen palkka oli 750 euroa miehiä pienempi. Tiedottajien kohdalla palkkaero oli 243 euroa miesten eduksi.

Räikeimmät erot johtoportaan palkoissa

Räikeimmät markkinointialan ansioerot ovat johtoportaassa, jossa palkkaus on monen tekijän summa. Mainonnan, viestinnän ja markkinoinnin aloilla johtotehtävien naiset tienaavat kuitenkin miehiä vähemmän. Mainos- ja tiedotusjohtajien kohdalla palkkaero oli 651 euroa, kun taas myynti- ja markkinointijohtajina toimivien naisten palkka oli keskimäärin yli 1 100 euroa mieskollegoita pienempi.

Yritykset maksavat palkkoja sen mukaan, miten ne pärjäävät, ja lisäksi on kannustinpalkkioita. Isot, menestyvät yritykset pystyvät maksamaan enemmän kuin pienet yritykset, jotka eivät menesty. Tällaiset seikat vaikuttavat palkkaeroihin usein enemmän kuin sukupuoli. Kehitys lienee menossa siihen suuntaan, jossa nais- ja miesjohtajien määrät tasaantuvat. Naisia on paljon korkeakouluissa, joten olisi aika outoa, jos tämä kehitys ei näkyisi myös markkinointialan johtotehtävissä.

Lähde: Tilastokeskus, M&M