Palkitseminen mielletään nykyään johtamisen välineeksi. Sen avulla viestitään halutusta toiminnasta, tuetaan organisaation asioiden toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista.

Ymmärrys palkitsemisen perusteista onkin lähtökohta työntekijän motivaatiolle ja tavoitteiden mukaiselle toiminnalle. Työntekijöiden tulkinta palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta ja sen kannustavuudesta määrittävät sen, millaisia vaikutuksia palkitseminen saa aikaan.

Tutkijat Minna Nylander ja Anu Hakonen julkaisivat kirjan nimeltä Palkitseminen ihmisten johtamisessa. Jokaisella organisaation jäsenellä on omat toiveensa ja arvostuksensa, ja kaikkia on vaikea miellyttää. Tutkijoiden mukaan tällä hetkellä monella työpaikalla pohditaan myös sitä, miten tiukassa taloustilanteessa pystytään palkitsemaan henkilöstöä ja samalla vielä tukemaan uudistusten läpivientiä. Kysymykseksi nousee siis mikä on tähän aikaan sopivaa palkitsemista.

Psykologinen näkökulma

Psykologisesta näkökulmasta palkitsemisella on usein yksilötasoisia vaikutuksia. Kiinnostavaa on esimerkiksi se, millaisten psykologisten mekanismien tai prosessien myötä palkitsemisen vaikutukset muodostuvat. Mitä mieltä olet, kannattaako työpaikkaa vaihtaa paremman ”palkitsemiskulttuurin” takia?

Taloustieteilijöitä sen sijaan kiinnostaa esimerkiksi se, mistä elementeistä palkitseminen koostuu ja millainen yhteys eri palkitsemistavoilla on erilaisiin organisaation tunnuslukuihin. Silti tärkeintä on, että kullakin palkitsemisjärjestelmällä on perusteensa. Tiedossa on siis oltava, miksi kyseistä järjestelmää käytetään ja mitä sillä halutaan saavuttaa, tutkijat painottavat

Lisätietoja: Minna Nylander, minna.nylander@aalto.fi ja Anu Hakonen, anu.hakonen@aalto.fi