Talous ja raha

Palkat nousevat hitaasti

27.8.2015 klo 12:11

Tuntuuko sinusta, että palkat nousevat hitaammin kuin koskaan? Se on totta. Ansiotaso on noussut hitaammin kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla.

Tilastokeskuksen mukaan palkansaajien nimellisansiot nousivat huhti–kesäkuussa 1,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot nousivat 1,3 prosenttia edellisen vuoden toiseen neljännekseen verrattuna. Tähän vaikutti kuluttajahintojen lasku. Inflaatio oli negatiivinen huhti–kesäkuussa. Vaikka ansiotaso nousee hitaasti, ostovoiman nousu ei ole erityisen hidasta.

Nousuissa eroja

Palkansaajien säännöllisillä ansioilla tarkoitetaan säännöllisen työajan ansioita ilman tulospalkkioita ja muita epäsäännöllisesti maksettavia kertaeriä. Vuoden 2014 tiedot perustuvat ansiokehitykseen. Kun tarkastellaan koko vuoden 2014 ansiokehitystä toimialoittain, hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialalla ansiot nousivat. Yksityisellä sektorilla kasvua oli 1,2 prosenttia, valtiolla 1,7 prosenttia ja kuntasektorilla 1,0 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus ja Talouselämä