Talous ja raha

Palkat joustavat tes-tason alapuolelle

9.12.2015 klo 11:32

Suomalaisten palkat joustavat jatkossa myös työehtosopimusten minimitason alapuolelle. Hallitus antaa asian käytännön toteutuksen työmarkkinajärjestöjen ja ministeriöiden edustajien kolmikantaisen työryhmän valmisteltavaksi. Lähtökohtana on, että kriisitilanteessa palkkojen on joustettava tes-tason alapuolelle, jos vaihtoehtona on työpaikkojen menetys. Kolmikantaisen työryhmän tehtävänä on käydä läpi kriisilausekkeen kautta, voiko palkalle määritellä alarajaa. Joustot on tarkoitus ulottaa myös julkisen sektorin työ- ja virkaehtosopimuksiin. Ajatusta on pidetty hyvänä palkansaajapuolella.

Lähde: © M-Brain