Talous ja raha

Palkansaajien ostovoiman kasvu kiihtyi vuonna 2017

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan tuoreessa palkanmuodostuksen seurantaraportissa sanotaan, että vuonna 2017 ansiot nousivat 0,2 % ja ostovoiman kasvu kiihtyi 1,8 %:iin.

Palkansaajien ostovoimaa paransivat työllisyyden kasvu ja kilpailukykysopimukseen liittyvät veronkevennykset. Ostovoimaa heikensivät inflaation nopeutuminen, työntekijän sosiaaliturvamaksujen nousu ja julkisen sektorin lomarahojen leikkaus.

Vuonna 2018 ostovoiman kasvun ennustetaan hidastuvan vain hieman, kun taas vuonna 2019 kasvu hidastuisi 0,3 %:iin. Syynä on palkansaajien sosiaaliturvamaksujen nousu. Työllisyyden paraneminen kiihdyttää palkkasumman kasvua ja tukee ostovoimaa vuosina 2018 ja 2019. Ostovoiman kasvua hillitsee kiihtyvä inflaatio, vaikka inflaatio jääkin maltilliseksi.

Suomen yksikkötyökustannusten arvioidaan laskeneen lähes 4 % vuonna 2017 kilpailukykysopimuksen ja tuottavuuden nopean kasvun ansiosta. Euroopan komission ennusteen mukaan Suomen yksikkötyökustannusten kasvu on vuosina 2017-2019 selvästi euroaluetta hitaampaa, jolloin Suomen kustannuskilpailukyky paranee merkittävästi suhteessa muuhun euroalueeseen.

Lähde: Valtiovarainministeriö