Talous ja raha

Palkansaajien mediaaniansio 2 963 euroa / kk vuonna 2015

30.9.2016 klo 7:00

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 2 963 euroa kuukaudessa vuonna 2015.

Kokonaisansiot sisältävät peruspalkan lisäksi palkanlisät, ylityöt ja luontaisedut, mutta eivät tulospalkkioita tai lomarahoja. Kokonaisansiot ovat bruttomääräisiä.

Koulutusasteittaiset erot mediaaniansioissa olivat selvityksen mukaan selkeitä. Tutkijakoulutuksen suorittaneiden kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 4 907 euroa kuukaudessa. Keskiasteen koulutuksella vastaava ansio oli 2 625 euroa kuukaudessa. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaaniansio oli 3 077 euroa kuukaudessa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden ansio oli 4 042 euroa.

Lähde: Tilastokeskus