Työsopimuksen purkaminen päättää työsuhteen välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Työnantaja saa toimia näin vain erittäin painavasta syystä. Purkamisesta on syytä olla dokumentaatio kunnossa, jotta ratkaisun voidaan jälkikäteen osoittaa olleen laillinen.

 

Työsopimusta purettaessa on syytä muistaa nämä:

  1. Varoituksen merkitys
  2. Työntekijän kuuleminen
  3. Purkuilmoitus
  4. Työsopimuksen purkaminen koeaikana (erityistapaus)
  5. Työtodistus

 

Yleistä työsopimuksen purkamisesta

Työnantaja saa purkaa työsopimuksen välittömin vaikutuksin ilman irtisanomisaikaa vain erittäin painavasta syystä. Tällainen syy on käsillä, jos työntekijä on rikkonut tai laiminlyönyt hänelle työsopimuksessa asetettuja velvoitteita niin vakavasti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Myös lainsäädännön vakava rikkominen voi olla purkamisen perusteena, jos se hyvin olennaisesti horjuttaa työnantajan luottamusta työntekijään. Rikkomus voi olla tapahtunut esimerkiksi työturvallisuudessa tai työnantajan liikesalaisuuksien varjelemisessa.

Rikkeen vakavuuden arviointi on aina tapauskohtaista, ja rajanvetoa irtisanomisen ja purkamisen välillä joudutaan väistämättä käymään. Työsopimuksen purkaminen edellyttää aina irtisanomisperustetta painavampaa perustetta. Irtisanomista henkilöön liittyvillä perusteilla käsiteltiin viime viikon artikkelissa.

 

Varoituksen merkitys

Tyypillisesti työsopimus puretaan tapauksissa, joissa työnantajan tietoon on tullut yksittäinen tai korkeintaan muutama rikkomus, jotka sellaisenaan ovat niin vakavia, että oikeuttavat työsopimuksen purkamiseen. Näissä tapauksissa erillisen varoituksen antaminen ei ole edellytettävää. Purkamisen perusteenahan tulee olla niin vakava rikkomus, että työnantajalla on perusteltu luottamuspula työntekijään.

Vakiintuneeksi tavaksi kannattaa joka tapauksessa ottaa varoituksen antaminen silloin, kun se on aiheellista. Varoituksen tarkoitus on antaa työntekijälle mahdollisuus korjata moitittavat tapansa. Varoitus on samalla kuitenkin arvokas näyttö jälkikäteen siitä, että työntekijä on tehty tietoiseksi tietynasteisesta moitittavasta menettelystään, millä voi olla merkitystä myös myöhemmän purkamisperusteen arvioimisessa. Siksipä varoitus on viisasta antaa kirjallisesti ja todisteellisesti. Nämä edellytykset täyttävän varoituksen voit laatia Sopimuskoneella tästä.

 

Työntekijää kuultava

Työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi, kun aikomuksena on päättää tämän työsopimus. Työntekijälle on annettava mahdollisuus ottaa kuulemistilaisuudessa mukaansa avustaja, kuten luottamusmies tai työtoveri. Voit Sopimuskoneella vaivatta laatia sekä kutsun tilaisuuteen että muistion tilaisuuden annista. Kuulemistilaisuutta ei tarvitse kuitenkaan pitää, jos työntekijä ei halua tulla kuulluksi.

Kuulemisvelvollisuuden laiminlyöntiä ei ole laissa suoraan sanktioitu, mutta laiminlyönti voi vaikuttaa korottavasti työntekijälle maksettavan vahingonkorvauksen määrään, mikäli purku tai irtisanominen katsotaan perusteettomaksi. Molempien osapuolten allekirjoittama kuulemistilaisuuden muistio vahvistaa myös näyttöä irtisanomisperusteiden aiheellisuudesta, mikäli työntekijä ei ole esittänyt tilaisuudessa varteenotettavaa selitystä moitittavaksi katsottavalle toiminnalleen.

 

Asiallinen purkuilmoitus annettava

Irtisanomisesta poiketen työsopimus päättyy välittömästi työnantajan annettua työntekijälle ilmoituksen työsopimuksen purkamisesta.

Purkuilmoituksessa on syytä ilmaista purkuperuste ja ilmoituksen antamisajankohta. Työsopimus on purettava 14 päivän kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon purkamisperusteesta – muutoin purkamisoikeus raukeaa. Purkuilmoitukseen onkin todistusmielessä syytä ottaa sekä työnantajan että työntekijän allekirjoitukset. Ilmoituksen voi laatia Sopimuskoneella, jolloin ilmoituksen saantitodisteena toimii palvelun sähköinen allekirjoitus.

 

Työsopimuksen purkaminen koeaikana (erityistapaus)

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa.

Tämä on purkamisen erityistapaus: vaikka puhutaan terminologisesti samasta asiasta, perusteet koeaikana tehtävälle purulle ovat varsin erilaiset kuin koeajan ulkopuolella tehtävälle. Koeajalla työsopimuksen voi purkaa, kunhan purkamisen perusteet eivät ole koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisia tai syrjiviä.

Koeajan tarkoituksena pidetään käytännössä sitä, että työntekijän soveltuvuutta hänelle kaavailtuun tehtävään testataan. Jos työntekijä ei pysty täyttämään hänelle perustellusti asetettuja odotuksia, koeajan purkamisella on asiallinen peruste. Epäasiallisena perusteina nimenomaan purkutapauksissa voidaan pitää esimerkiksi tuotannollis-taloudellisia perusteita. Raskaus tai muu terveydellinen syy ovat taas esimerkkejä syrjivistä perusteista.

Koeajan purku on ilmoitettava työntekijälle viimeistään koeajan viimeisenä päivänä – muutoin purku ei ole pätevä. Ilmoitus on syytä tehdä todisteellisesti, jotta ilmoitus voidaan myös jälkikäteen näyttää toteen. Helpoiten purkuilmoituksen voit laatia ja arkistoida Sopimuskoneella tästä.

 

Oikeus työtodistukseen

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta (ns. suppea työtodistus). Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä (ns. laaja työtodistus). Kumman tahansa tyyppinen työtodistus on laadittavissa Sopimuskoneella oheisista linkeistä.

Työtodistusta ei tarvitse antaa, jos työntekijä ei sitä pyydä, mutta pyynnön noudattamatta jättämisestä voidaan tuomita työnantajalle sakko.

Vaikka tietyissä tapauksissa olisikin ilo auttaa työntekijää tämän tulevassa elämässä ja kirjoittaa positiivishenkinen työtodistus, totuudessa kannattaa pysyä. Työtodistus on asiakirjan tarkoitusperistä huolimatta myös kuvaus, miten työntekijä on suoriutunut tehtävistään työnantajan palveluksessa. Työntekijän kannalta positiivinen työtodistus saattaa antaa ulkopuoliselle perusteita epäillä, ovatko henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet olleet asiallisia.

 

------

Laadi irtisanomiseen tarvittavat dokumentit vaivatta Sopimustiedon palvelussa:

Työntekijän kuulemistilaisuus, kutsu
Työntekijän kuulemistilaisuus, muistio

Työsopimuksen purkaminen, työnantajan ilmoitus

Työtodistus, suppea
Työtodistus, laaja

Kirjallinen varoitus työntekijälle

 

 

Kommentit

13

Maikki

Nyt harmittaa kun en riitauttanut omalla kohdallani tätä. Minulla oli joitakin pidempiä poissaoloja lääkärintodistuksella silloisesta työstäni. Minua tutkittiin ahkerasti erilaisin kokein, kunnes selvisi että minulle oli puhjennut selkärankareuma. Tästä syystä olin kivulias kummallisista paikoista, kunnes sain lääkkeet. Joiden kanssa kyllä vekslattiin. Silloinen työnantajani ilmoitti minulle, että työsuhteeni puretaan työntekijästä johtuvasta syystä eli minun sairastumisestani. Laiton työsuhteen purku. Tapahtuneesta on jo aikaa (2007-2008), harmittaa kun en ymmärtänyt ottaa yhteyttä PAMiin. Ja ihan pakko kertoa, että kyseessä oli Kesko, Anttilan keskusvarasto, Hämeenkylässä.
10

Anonyymi

Hei. Samanlainen kokemus - työsuhteen purku koeajalla sairauden (selkärankareuma) takia.
7

Selkäongelmainen

Sama täällä. Harmittaa todella paljon etten riitauttanut omaa tapausta. Meni selkä toisessa paikassa ja paranemisessa meni hieman aikaa. Aikaisemmin työnantaja oli kysynyt haluanko kokopäivätyöntekijäksi. Pari viikkoa eteenpäin pari pv ennen koeajan päättymistä antoi vaan työtodistuksen käteen ja totesi ettei tarvitse perustella koeaikana tätä.
5

Toivoton

Minulla samanlainen kokemus, mutta sairauteni johtui siitä että asuin homeessa ja olin yhteensä yli kuukauden sairaslomalla flunssan oireilla, enkä töissä ollessa pystynyt tehtäviini kun ääntä ei lähtenyt. Koeajan lopussa sopimus purettiin kun katsottiin etten kykene työtehtäviini. Siitä jäi kammo etten voi olla sairaslomalla, kun se tulkitaan etten osaa työtäni.
15

Henkipatto

Olen tehnyt havaintoja jo vuoden ajan, kuinka työnantaja hakee tilaisuutta etsiä työteostani virheitä. Olen työskennellyt alallani yli kaksikymmentä vuotta, eikä virheitä ole tullut. Nyt yhtiön tila vaikuttaa taloudellisesti heikolta ja on pienessä yrityksessä yrittäjälle häpeällinen. Ilmaiseksi irtisanominen selvästi houkuttaa, jotta välittäisi maksamasta puolen vuoden irtisanomisajan palkkaa. Varoitus ja potkut suoraan, säästäisi kustannuksia.
13

Puutuäläine

Aivan samanlaiset operaatiot mulla. Puuteollisuudessa (suuressa) oli tuulinen ns. "esimiestyöpaikka" ja ovi heilui muutaman kuukaudenkin väleinkin, sillä pallilla. Soveltuvuus ei ilmeisesti toiminut? Muttamutta: Ei siinä ajassa ehdi esimies tutustua, saatikka nähdä, mikä työntekijä on miehiään ja paljonko painaa duunia. Haettiin "näiden" toimesta virheitä työntekijään ja otettiin silmätikuksi. Painoin 2:n, jossei 3:n edestä duunia (muut toverit kertoi), mutta se ei paina siinä vaa`assa. Kyllä se jossain vaiheessa onnistui, se 3:n pisteen kuppi täyttymään. Ja täts it. Harmi kunnen ymmärtänyt riitauttaa. :/ Onnellinen eläkeläinen!
15

Möömöö

Ja vaikka on saanut varoituksen...ei se kai loputtomasti voi seurata...? Vai voiko. Jos vaikka 5 vuoden päästä saat varoituksen jostain muusta asiasta...niin tuskin voidaan käyttä verukkeena, että kun viisi vuotta sittwn jo sait varoituksen.
11

Luottamusmies

Eipä sillä oo mitään merkitystä vaikka saa lyhyen ajan sisään useammankin varoituksen jos ne on ERI asioista. Irtisanomisperuste syntyy siinä tapauksessa, että samasta asiasta on lyhyen ajan sisällä jo varoitettu ja annettu mahdollisuus korjata kyseinen moitittava menettely. Sen takia työnantajan kannalta on syytä kirjata varoitukseen riittävällä tarkkuudella se mistä varoitus on annettu. Jos sitä ei ole kirjattu, sillä varoituksella ei ole mitään merkitystä. Mitään virallista aika rajaa ei ole, mutta jos asiat etenee työtuomioistuimeen riitautusmielessä ja tietyn asian ensimmäisestä varoituksesta on kulunut esim. kaksi vuotta, on melko todennäköistä, että irtisanomisperustetta ei ole syntynyt ja näin ollen tuomio olisi perusteeton irtisanominen.
19

Saa sanoa

Irtisanominen tehtiin varoittamatta kesken työpäivän. Avaimet, puhelin ja tiietokone pois. Ovesta samantien ulos. Ei saa hyvästellä työkavereita. Kuin rikollinen. Sanottiin että olet hoitanut työsi erinomaisesti mutta työsuhde päättyy joko sovinnolla tai riitauttamalla. Jos riitauttamalla niin koskaan ei tule myyntialalta saamaan työtä. Annettiin ymmärtää että olen hankala mutta todellisuudessa olin selviytynyt kahdesta isosta leikkauksesta ja tehnyt työtä etänä. Onnistuneesti ja tulokselliesti. Ikä ja sairastuminen on ilmeisemmin suuri riski yritykselle. Olihan se sokki, mutta nyt olen iloinen. Tajusin että olin stressannut yrityksessä vuosien ajan. Pois vaan sellaisesta firmasta jossa toimitaan näin. Vaikka yritys on iso ja mainostaa itseään isosti joka päivä kaikissa medioissa on toiminta aivan kamalaa. Nykyään firmat voi tehdä mitä tykkää ja liitto on ihan hampaaton. Onneksi saa valita!
16

koeaikapurku

Toistaiseksi voimassa ollut työsuhteeni purettiin koeajalla kestettyään 2kk. Muutoin se oli kuten pitikin, mutta työtodistuksen ja loppupalkan saaminen kesti muutaman viikon. Työtodistukseen oli kirjoitettu (pyynnöstäni) arviot, jotka olivat positiiviset. Mutta siihen oli myös laitettu työsuhteen päättymisen syy: työsuhde päätetty koeajalla työnantajan toimesta. Tätä lausetta en olisi halunnut enkä pyytänyt. Soitin silloiselle esimiehelle, joka oli tämän näin tehnyt ja pyysin korjaamaan ja lähettämään uuden todistuksen jossa tuo syy on poistettu. Eli mitään syytä ei laiteta. Hän lupasi tämän tehdä, mutta koskaan ei minulle tullut sitä uutta todistusta. Yritin vielä soittaa asiasta uudestaan, ei vastattu. Lähetin tekstiviestin, ei vastattu siihenkään. Sitten luovutin. Joten työtodistuksessani lukee yhä tuo lause. En ole sitä esittänyt, enkä halua esittää missään tulevissakaan työhaastatteuluissa. Ei ainakaan auta työpaikan saannissa. Koeaikapurku siksi, koska en soveltunut ko. työhön. Mitään ns. painavaa syytä tai rikettä ei asiaan liittynyt. Soveltumattomuudestani huolimatta esimies laittoi positiiviset arviot.
28

Kollega

Työsuhteen purkaminen on Suomessa tehty jo liiankin vaikeaksi. Olen todistanut työpaikallani tilannetta, jossa henkilö on sotkenut koko työyhteisön ja pilannut työilmapiirin jättämällä työnsä tekemättä, kuormittamalla työtovereitaan toiminnallaan ja käyttäytymällä tavalla, jonka voisi luokitella työpaikkakiusaamiseksi. Useammalla työntekijällä meni puolet työajasta tämän yhden kanssa säätämiseen. Omasta mielestään henkilö oli tietenkin täysin syytön, vika oli kaikissa muissa. Työsuhde purettiin lopulta laillisesti, mutta siinä kesti aivan liian kauan, koska työnantaja pelkäsi seuraamuksia. Sillä välin useampi työntekijä päätyi burn outin partaalle tämän yhden takia. Tässä tapauksessa myös kuuden kuukauden työaika olisi auttanut näkemään tilanteen ajoissa. Aina vika ei todellakaan ole ilkeässä työnantajassa, ja näistä työntekijästä lähtöisin olevista ongelmista puhutaan aivan liian vähän.
14

Jyp

Tiedän tunteen
9

Anonyymi

Tuo on juuri tyypillistä työnantajan välinpitämätöntä toimintaa. Ei osata, eikä uskalleta, eikä ennen kaikkea viitsitä nähdä vaivaa korjata asioita tai irtisanoa joku jos on aihetta. Juuri tuo jahkailu on ollut se todellinen syy kaikkeen. Suomessa on Euroopan halvinta irtisanoa työntekijä. Yleisin taktiikka on vielä juuri tuo että syrjitään, kiusataan ja ollaan välittämättä, jotta joku irtisanoutuisi itse tai pimahtaisi niin että irtisanominen olisi varsin helppoa. Katso peiliin...
17

Toinen anonyymi

Ja,kas. Niin vain tämäkin asia kaatui työnantajan syyksi.
16

Tietäjä

Tuo on juuri tyypillistä lahjattomien ja yhteiskunnan painolastina loisivien työntekijöiden ulinaa. Yritetään omaa saamattomuutta ja osaamattomuutta peitellä syyttämällä työnantajaa. Kannattaa todellakin katsella peiliin että mikäs urpo se siellä välttelee vastuitaan. Kaltaisesi munattomat ulisijat eivät ansaitse työpaikkaa.
2

Musta lista

Toisaalta sellaiset työnantajat, jotka eivät osaa toimia niin kuin tuönantajan kuuluu, eivät ansaitse työntekijöitä. Ilman työntekijöitä yritys ei tee tulosta, silloin on vaan paras pysyä korkeintaan yksityisyrittäjinä ilman palkattua työvoimaa Eri aloilla on jo nyt hiljaisia tietyistä työnantajista mustia listoja, minne alan oikeat ammattilaiset eivät hakeudu töihin. Tämä näkyy jatkuvana työvoiman vaihtuvuutena sekä jatkuvina rekrytointi ilmoituksina eri työvoiman välitys palveluissa.
18

Syytön.

Ei ole reilua että, syyttömänä saa potkut ilman varoitusaikaa. Enkä riitauttanut asiaa. Kyllä ne ilkeät ja kateelliset ihmiset tiedetään, että heillä on omassa elämässään ongelmia joita purkavat Syyttömiin.
13

Satti

Ex naisystäväni irtisanottiin fonectalta koeajalla. Tai oikeastaan irtisanominen unohtui ja siitä ilmoitettiin vasta pari päivää koeajan loppumisen jälkeen. Olis näköjään kannattanut valittaa. Olis voinu saada hyvätkin korvaukset.
12

Katkera

Voi kun olisikin tiennyt nämä kohdat. Liitto ei ollut kovin innokas lähtemään taistoon suurta ketjua vastaan.... ulos asti saatettiin eikä koskaan tullut kunnon virallista syytä vaan asiasta vain vaiettiin. Ehkä olisikin pitänyt riitauttaa. Olisi saanut ehkä sisään jääneet ylityötkin rahana...
12

Toveri

Hyvät ihmiset! Älkää hemmetti luottako liittoihin. Ne ajaa vain omaa etuaan. Ei niitä sun asiat kiinnosta... Toiseksi ottakaa selvää asioista. Oikeuksistanne. Jos on maksamattomia ylitöitä ja ne on kirjattu niin muistaakseni niitä voi vaatia vielä viiden vuoden jälkeenkin. Ja uusi kausi alkaa jokaisesta valituksesta. Ota yhteys viranomaisiin. Ja jos liitto ei suostunut sitä hoitamaan niin ota yhteyttä lehdistöön ja tee asiasta julkinen. Pitäkää huolta oikeuksistanne!
6

Anonyymi

Mielenkiinnosta haluaisin tietää mistä liitosta puhut. Kaksi joissa itse olen ollut, on rinta rinnan selvittänyt asiat.
9

Henkilökohtainen avustaja

Itse sain potkut kun en enää uskaltanut "työnantajan", eli väkivaltaisen vammaisen/alkudementikon henkilön hoidosta vastata viikonloppua kun hän jälleen kerran karkasi sairaalahoidosta. TässäKÄÄN tapauksessa avustajalla ei ole MITÄÄN nokan kopauttamista "työnantajaansa" vastaan! Sillä JOS AVUSTETTAVA HALUAA KUOLLA KOTIINSA, AVUSTAJAN ON AUTETTAVA! Muut samankaltaiset tapaukset ovat olleet omissa työsuhteissani mm. kipulääkekoukku ("ANNAT ne pilllerit tai saat potkut!"---> AMBULANSSILLA sairalaan...). Piian asemassa pitäminen (TEET ne eläinkarsinoiden siivoukset ja perheenjäsenten eli perheYRITYKSEN JÄSENTEN ruuat valmiiksi TUNTITOLKULLA JOKA PÄIVÄ ). Siis miten enää kissankorkuisemmin kirjaimin voisin kuvailla henkilökohtaisen avustajan työtä maaseudulla! Aivan sairasta, eikä tässä ole todellakaan kaikki epäkohdat! En ole riitauttanut omaa tapaustani, en tiedä miksi. Ehkä siksi että VAMMAINEN työnantaja!!!!
8

Avustajalle

Toit sanan "vammainen" esiin niin vahvasti,että onko vammaisuudessa mielestäsi yleensä pelkkää negatiivisuutta? Kun asennoitumisesi on tuota,suosittelen oman päänsisällön tutkituttamista !
10

Entinen avustaja

Valitettavan yleistä koko maassa ja mitään vaatimuksia itse työnantajaksi ryhtymisee ei ole. Ei ole tietoa eikä taitoa velvollisuuksista eikä oikeuksistakaan, ollaan vaan "pomoja"... Yksi iso ongelma on se, ettei ymmärretä avustajan ja palvelijan välistä eroa! Itse vein laittoman irtisanomiseni liittoon ja asia on vielä kesken. Vammaispalvelu ei ota mitään vastuuta näistä "työnantajistaan", vaikka ovat heille sen oikeuden myöntäneet.
1

Yksi vammainen

Jos työnantajasi on ollut sairaalahoidossa niin sille ajalle sinulla ei pitäisi olla avustajan töitä, työntekijällä on työvuorot määritettävä kuitenkin. mikäli avustettava on oikeasti karannut sairaalasta ja hälyttää avustajan paikalle eikä avustaja kykene hoitamaan niin ambulanssin soitto. Mikäli avustettava pyytää dementoiduttuaan tms ylimääräistä lääkettä jonka tiedät olevan vaaraksi, olet vastuussa asiasta joten apua on hälytettävä mikäli on itsetuhoinen tämä avustettavasi. Mikäli avustettava on avustajalle sairautensa tai vammansa vuoksi liian haastava, neljän kuukauden koeajalla tämän usein jo ehtii huomata. Henkilökohtainen avustaja tekee niitä asioita joita avustettava tekisi ollessaan terve. Eli jos hän on esim perheelleen ruuan laittanut, sen voi myös avustaja tehdä. Työsopimuksessa voidaan myös eritellä työtehtäviä. Maalla itsekin asun joten avustajan tehtäviin kuuluu lumitöistä talon lämmitykseen jne. Kun lapset olivat pieniä, myös heille ruuan valmistus. Lääkkeiden dosettiin laitto sekä avun hälyttäminen tarpeen vaatiessa, sairaskohtaus itselläni vaatii ambulanssin. Lisäksi paljon muuta jota en tässä erittele mutta tosiaan, kerrostalossa asuvalla avustettavalla tuskin on puutarhatöitä yms. Jokaisella avustettavalla on erilaiset kodit, erilaiset sairaudet/vammat, erilainen elämä. Työn alettua neljän kuukauden koeaika on hyvä koska siinä tosiaan ehtii tutustua ja tulla esiin työtehtävien kirjo, tietysti etenevissä sairauksissa työnkuva voi vaihdella paljonkin ajan mittaan mutta senpä vuoksi ainakin pari kertaa vuodessa on pidettävä keskustelu työntekijän ja työnantajan kesken johon voi pyytää mukaan vaikka sosiaaliohjaajan kunnasta jos asiat ovat kärjistyneet. Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto Heta-liitto joka on neuvotellut työehtosopimuksen alalle jolla sitä ei ennen Heta-liittoa ollut, tietysti vain jos työnantajasi kuuluu tuohon liittoon, sen edut ovat käytössäsi. Itse kuulun tuohon liittoon ja siitä on ollut hyötyä molemmille osapuolille, sieltä myös koulutusta työnantajuuteen on mahdollista saada. Itse olin pitkän linjan yrittäjä ennen avuntarvettani joten työntekijöiden asiat eivät itselleni uusia. Harmittaa aina toisten puolesta, työntekijöiden sekä työnantajien kun tulee vastaan ongelmatilanteita.
10

Kaupantäti

Voi hyvät ihmiset, liittykää ammattiliittoon. Kyllä kun näitä tarinoita lukee niin huh huh. Niin on kylmää menoo nykypäivänä. Ihmiset on ihan liian arkoja ja kilttejä. Me tarvitaan iso tuki taaksemme, liitosta sen saa. Tuntuu, että monesti ei ole tietoa tai uskallusta riitauttaa omaa asiaansa.
8

Juupa

No liitosta nyt ei saa kun muutamia kymppejä pienemmän tilin..... Ihan turhaa.
7

Kysyy hän

Kuinka pitkään on mahdollista haastaa työnantaja oikeuteen laittomasta työsuhteen purkamisesta? Meillä case, jossa lehti julkaisi videon oletetusta törkeästä liikennerikkomuksesta, jonka johdosta työnantaja mediakohun aiheuttamassa paniikissa purki työsuhteen välittömästi. Kun tapaus lopulta päätyi vielä poliisin tutkintaan, todettiin oikeudessa, ettei tapauksessa ollut mitään törkeää. Rangaistus kuitenkin tuli liikenteen vaarantamisesta, mutta sekin perustui oletuksiin, ei faktaan. Ei viety ylempiin oikeusasteisiin, mutta rangaistus ei perustu suomen lakiin. Näkisin kuitenkin, että liikenteen vaarantamisesta ei voida purkaa työsuhdetta, etenkin kun tämä "vaarantaminen" johtui työnantajan toistuvasta hoputtamista, jolloin tähän tilanteeseen ajauduttiin. Lakia ei rikottu, mutta käräjäoikeudessa ei tunnetusti lakia osata lukea.
4

Höpöhöpö

Luottamuspula ei ole purkuperuste..höpöhöpöjuttuja Työnantaja saa tuolla perusteella kenet tahansa ylös yrityksestä.Oikeudessa max 24kk palkka ja harvoin sitä saa. Sitten kun se maksetaan ns. Kertakorvauksena,niin siitä veroa 40-50%...joten aika heikko suoja tt:llä
2

Elämän peruspilari meni

Alkoholin takia parin päivän poissaolo vei työni. Tätä tosin edelsi varoitus samasta syystä. Irtisanomisen jälkeen elämäni muuttui täysin. En luisunut alkoholisuossa syvemmälle vaan valitsin täysraittiuden. Todella tärkeä työ meni. Vastapainoksi sain elämän. Näin voi sanoa koska elämä raittiina antaa paljon enemmän jokaisella elämän tasolla. Hyvä olo, paremmat ihmissuhteet, toimiva parisuhde, liikunnallisuus... Ainoa surkea asia on se että minuun ei luoteta enää työmaailmassa. Haluaisin kaikkein eniten palata menettämääni työpaikkaan. Olen paremmassa työkunnossa kuin koskaan ja sitoutuneempi, motivoituneempi työhön kuin koskaan. Miten saan luotamuksen takaisin ??????
1

rahaton

Ei se liittoon kuuluminen auta, jos ei ole muuten varakas. Omalla kohdalla tuli koeaikapurku koeajan viimeisenä päivänä, eikä mitään syytä osattu kertoa, vaikka sitä yritin udella. Laitettiin paperiin se perus "ei sovellu tehtävään". Pyysin liitosta apua ja sainkin yhden ilmaisen käynnin asianajajan luona, joka arveli purkamisen tapahtuneen laittomin perustein. Mutta siihen se liiton oikeustuki sitten loppuukin, eli asianajaja sanoi ihan suoraan, että vaikka luultavasti oikeus toteaisi purkamisen laittomaksi, on kuitenkin aina se toinen mahdollisuus että häviän jutun. Ja silloin se kaikki kustannus on minun maksettavaa, liitto ei niitä maksa. Luulen, että tämän vuoksi jää todella todella paljon juttuja viemättä oikeuteen. Taloudellinen riski on vaan liian suuri, jos oikeus kuitenkin toteaa työnantajan/irtisanojan syyttömäksi. Tämä on huono juttu.
1

Vierestä seurannut

Tämä trendi on saavuttanut hyvämaineisetkin talot. CSC:ltä sanottiin irti puolen vuoden koeajan lopussa ystävä, ilman mitään ennakkovaroitusta tai perusteltua syytä. Vaikea tietää että mikä oli taustalla, koska työnsä hän hoiti hyvin eikä hänellekään kuulemma kerrottu syytä irtisanomistilanteessa eikä sen jälkeen. Liitto kai auttoi mutta apu ei johtanut mihinkään, ilmeisesti syy oli kanssa ollut jotain muotoa "ei täyttänyt hänelle asetettuja odotuksia".

Lisää uusi kommentti

To prevent automated spam submissions leave this field empty.