Työhyvinvointi

Osatyökyvyttömyyseläkeläisten määrä kaksinkertaistunut

Osatyökyvyttömyyseläkeläisten määrä on jopa kaksinkertaistunut vuosikymmenessä.

Eläketurvakeskuksen mukaan entistä useampi työkyvyttömyyseläke myönnetään osaeläkkeenä. Vuonna 2017 osatyökyvyttömyyseläkeläisiä oli vajaa kolmannes eläkkeelle siirtyneistä.

Osaeläkkeenä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden osuus on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä. Vuonna 2007 osuus oli 14 % siirtyneistä ja vuonna 2017 osuus oli jo 30 %.

Yleisimmät eläkkeelle siirtymisen syyt olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet (34 %) sekä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (29 %). Naiset jäävät miehiä useammin eläkkeelle mielenterveyssyistä. Miehillä sen sijaan verenkiertoelinten sairaudet sekä vammat ja myrkytykset ovat yleisempiä eläkkeelle jäämisen syitä kuin naisilla. Tällä hetkellä työeläkejärjestelmän mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä on 145 000 henkilöä.

Lähde: Eläketurvakeskus