Työllisyysnäkymät

Osatyökykyisten työllisyysasteen nostamiseen löytyy keinoja 

Työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin edellyttää osakykyisten nykyistä korkeampaa työllistymistä. Osatyökykyisten työllisyysasteen nostamiseen on olemassa tehokkaita ja tutkitusti vaikuttavia keinoja; muun muassa työkykykoordinaattori-toimintamalli, Tie työelämään -verkkopalvelu ja IPS-malli.

Suomalaisten työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin edellyttää myös osatyökykyisten nykyistä korkeampaa työllistymistä. Osatyökykyiset ovat monipuolinen joukko ihmisiä, joilla on työkyvyn haasteita. Ryhmään kuuluu vammaisia, pitkäaikaistyöttömiä ja sairaita. Mielenterveyden haasteet ovat suurin työkyvyttömyyttä aiheuttava tekijä tällä hetkellä.

Työkyky vaihtelee

Osatyökykyisyys ei ole välttämättä pysyvää, sillä työkyky voi vaihdella merkittävästi ihmisen kokonaistilanteen mukaan. Tämän vuoksi tarvitaan joustavia, räätälöitäviä keinoja työkyvyn ylläpitoon ja vahvistamiseen sekä työn muokkaukseen osatyökykyiselle sopivaksi.

Noin 600 000 suomalaista arvioi, että sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työllistymiseensä tai työssä jatkamiseensa. Heistä työssä on 400 000 ja työelämän ulkopuolella 200 000. Ulkopuolella olevista hieman alle 70 000 haluaisi kuitenkin työllistyä ja on arvionsa mukaan työkykyinen.

Työkykykoordinaattori hallitsee työllistymistä edistävät palvelut

Työkykykoordinaattori tuntee sosiaalietuudet, kuntoutusmahdollisuudet ja työllistymistä edistävät palvelut. Koordinaattorit osaavat sovittaa kokonaisuuden yhteen yksilön kannalta parhaimpien ratkaisujen löytymiseksi. Työkykykoordinaattoreita on koulutettu Suomessa jo yli 1000.

Tie työelämään -verkkopalvelu auttaa

tietyoelamaan.fi on valtakunnallinen palvelu, joka kokoaa osatyökykyisyyteen liittyvät asiat yhden osoitteen alle. Se tukee osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista.

Palvelu toimii osatyökykyisille ja heidän läheisilleen, ammattilaisille sekä työnantajille työvälineenä ja tietopankkina. Verkkopalvelulla on kuukausittain noin 11 000 käyttäjää. Kaikkiaan palvelua on käytetty reilun kahden vuoden aikana lähes 300 000 kertaa.

IPS-malli on tutkittuun tietoon perustuva, työllistymistä edistävä toimintatapa. Siinä kuntoutujille haetaan työtä avoimilta työmarkkinoilta. Mallin soveltuvuutta on selvitetty mm. STM:n toimesta. Työhönvalmennuksen uudistaminen onkin tärkeä osa osatyökykyisten työllisyysasteen nostamista.

Lähde: Tie Työelämään