Työuran alussa

Osaamisen ennakointi – välttämätöntä tulevaisuuden työelämässä

19.9.2018 klo 8:20

Työelämä muuttuu jatkuvasti ja osaajapulasta keskustellaan paljon. Kolmen ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian, strateginen liittouma 3AMK panostaa osaamisen ennakointiin, joka vastaa uudistuvan työelämän haasteisiin.

– Olemme rakentamassa 3AMK:ssa toimintatapaa osaamisen ennakointiin. Tämä tuo tulevaisuuden työelämän osaamisvaatimukset ja opiskelun lähemmäksi toisiaan. Näin pystymme vastaamaan työelämän jatkuvasti muuttuviin osaamishaasteisiin ja opiskelijamme työllistyvät myös tulevaisuudessa, 3AMK:n prosessijohtaja Anu Moisio sanoo.

3AMK-korkeakoulut ovat monialaisia ja yhdessä edustavat laajasti metropolialueen toimialoja. 3AMK-yhteistyön avulla opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa opintoja eri aloilta ja rakentaa itselleen yksilöllisen tutkinnon.

– Uusi työ syntyy olemassa olevien toimialojen rajapinnoille. Ammattikorkeakoulussa voimme yhdistellä erilaisia opintoja ja turvallisesti kokeilla uusia aloja ja yhteistyökuvioita. Syksyn aikana laadimme tulevaisuuden työtä kuvaavia osaamiskarttoja ja toimintamme osaamisen ennakoinnin osalta jatkuu ensi vuonna. Tässä tekoälyn käyttö on meille elintärkeää, Moisio valottaa.

Osaamisen ennakointiin on otettu 3AMK:ssa mukaan opiskelijakuntien edustajia. Koulutuksen muutos vastaa yleensä työelämän muutostarpeeseen viiveellä, mutta 3AMK:ssa halutaan ottaa uudet työkalut ketterästi käyttöön. Näin voidaan työllistyä ja hakeutua omannäköisille työurille.

– Kolmen korkeakoulun kombossa meillä on käytössä hyvät synergiaedut ja voimme luoda mielenkiintoisia urapolkuja esimerkiksi kiinteistöalalle, sote-alan liiketoimintaan ja kiertotalouden asiantuntijaksi. Näiden polkujen löytäminen ja hyödyntäminen vaatii kuitenkin jatkuvaa ohjausta, rohkeutta nähdä asioita ja urapolkuja uudelta kantilta, tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa sekä opiskelijan omien mielenkiinnon kohteiden löytämistä ja itseluottamuksen kasvattamista, Anu Moisio sanoo.

www.haaga-helia.fi/3amk