Työnhaku

Osaaminen kasvaa innostumalla

22.12.2016 klo 7:00

Paras tapa kasvattaa osaamista on suhtautua innolla uuteen ja luoda selkeitä tavoitteita pitkälle ja lyhyelle aikavälille. Säännöllinen itseanalyysi peilaa työn merkityksellisyyttä ja tarjoaa uusia näkökulmia osaamisen laajentamiseen.

Muuttuva työelämä vaatii paitsi jatkuvaa oppimista myös uusia näkökulmia ja haaveilua. Vuodenvaihde on mainio hetki arvioida mennyttä ja suunnitella tulevaa. Mitkä olivat vuotesi kohokohtia, missä onnistuit, mitä haluat ensi vuonna oppia ja saavuttaa?

Intotalon myyntijohtaja ja valmentaja Ilari Tervosen mukaan swot-tyyppinen analyysi toimii hyvin oman elämän suunnittelussa. Vuosianalyysin pohjaksi voi piirtää nelikentän, jossa on oma ruutunsa taloustilanteelle, hyvinvoinnille, vapaa-ajalle ja unelmille. Kuvio auttaa näkemään mikä nykyisessä tilanteessa toimii ja mikä vaatii korjaamista. Esimeriksi jatkuva kiire töissä voi merkitä vakaata taloustilannetta, mutta aiheuttaa haasteita jaksamisessa ja vapaa-ajan puutteessa. Kuinka tavoitteita voisi säätää niin, että elämä olisi tasapainossa ja työ tukisi parhaiten itselle tärkeitä asioita?

– Suunnittelussa on hyvä huomioida pitkän aikavälin tavoitteet – kuten se missä haluan olla viiden vuoden kuluttua – sekä nopeasti saavutettavat tavoitteet, jotka voi saavuttaa päivissä tai viikoissa. Hyvä esimerkki tavoitteellisuuteen löytyy urheilumaailmasta, jossa tekeminen pohjautuu aina joko pitkän tai lyhyen aikavälin tähtäimiin.

Astu myös kapeammille poluille

Simppelimmin kyse on itsensä johtamisesta. Listaaminen auttaa erottamaan tärkeät tehtävät vähemmän merkityksellisistä ja luopumaan turhasta.

– Kuulen usein selityksiä, että mitä turhaan sitä suunnittelemaan kun asiat muuttuvat kuitenkin eikä elämää voi hallita. Kun tiedostaa tavoitteensa ja päämääränsä, ei muutoksessa ajaudu virran vietäväksi vaan tilanteeseen on helpompi sopeutua.

Lineaarisen janan sijaan osaamisen kehittämiseen on hyvä suhtautua syklisempänä matkana, jolla voi kokeilla erilaisia polkuja ja kiinnostua asioista yli ammatillisten rajojen. Koulun tai kurssien sijaan oppimista voi laajentaa lukemalla itseä kiinnostavista aiheista eri lähteistä, etsimällä uusia näkökulmia ja seuraamalla alojen keskusteluja. Tärkeintä on pyrkimys soveltaa uutta tietoa omaan tekemiseen.

Erityisesti kannattaa hankkiutua eroon muutosvastarinnasta.

– Jos työpaikalla esimerkiksi päätetään ottaa käyttöön uusi asiakastietojärjestelmä, voi miettiä, tekeekö asiasta itselleen henkisen helvetin vai alkaako opetella järjestelmän käyttöä. Sopeutumalla pääsee varmasti helpommalla ja yleensä lähes kaikki on opittavissa, jos ihmisellä on halu suhtautua asiaan positiivisesti.

Tukeeko työnantajasi haaveitasi?

Toinen tärkeä perustekijä on pysähtyminen.

– Aika ei saisi mennä vain töistä selviämiseen vaan välillä pitäisi olla aikaa ajatella ja pitää huolta itsestä. Hyvinvointi yhdistetään nykyään turhaan huippukuntoon ja cross fit -treeneihin, vaikka monen kohdalla sitä parantaisi jo säännöllinen syöminen ja työn tauottaminen.

Tervonen pitää ihmisen arvoja ja niiden toteutumista avainkysymyksenä työn mielekkyyden löytämisessä. Siksi niitä kannattaa pohtia myös uutta työtä etsiessä.

– Olennainen kysymys on, vastaako yrityksen arvomaailma ja toimintakulttuuri omaa ajatteluasi ja tukeeko yritys haaveidesi ja tavoitteidesi toteutumista? Yhtä lailla yritykset ovat kiinnostuneet ihmisistä, jotka haluavat kasvaa ja kehittyä tekemisessään.

Anna Väre