Työllisyysnäkymät

Optimismi korkeimmillaan neljään vuoteen

18.5.2015 klo 14:04

Talousjohtajien optimismi on nyt korkeimmillaan neljään vuoteen. MItä se tarkoittaa käytännössä?

Deloitten ja SEB:in teettämän talousjohtajakyselyn mukaan suomalaisten talousjohtajien optimismi on korkeimmillaan neljään vuoteen. Toisin on muualla Euroopassa. Noin 1 300 eurooppalaisen talousjohtajan optimismi ei saavuta samaa tasoa.

Suomalaiset talousjohtajat luottavat yrityksensä taloudellisen tilanteen kehitykseen paljon verrattuna eurooppalaisiin kollegoihin. Optimismista huolimatta irtisanomisia on tiedossa edelleen. Suomalaisten talousjohtajien katseet ovat kääntyneet vahvasti länteen: parhaat kasvumahdollisuudet nähdään Pohjoismaissa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Puolivuosittain tehtävän kyselyn tulosten mukaan talousjohtajien joukossa oli 34 prosenttia enemmän optimistisesti ajattelevia kuin niitä joiden mielestä näkymät olivat heikentyneet.

Myönteinen suuntaus on nähtävissä sillä viime syksynä optimistisia oli vain kuusi prosenttia.

Suomalaiset talousjohtajat luottavaisia

Suomalaiset talousjohtajat ovat eurooppalaisia kollegoitaan luottavaisempia. Eurooppalaisista vastaajista jopa 61 prosenttia arvioi yleisen taloudellisen epävarmuuden tason olevan joko erittäin korkea tai korkea. Suomalaisjohtajista näin näki alle puolet vastaajista, 49 prosenttia. 62 prosenttia suomalaisista vastaajista odottaa yrityksensä käyttökatteen nousevan, kun eurooppalaisista kollegoista näin arvioi vain 41 prosenttia.

Vahventunut dollari ja positiiviset signaalit Yhdysvaltain talouskehityksestä ovat lisänneet suomalaisten talousjohtajien odotuksia. Silti Pohjoismaat pysyvät edelleen 37 prosentilla vahvimpana vaihtoehtona kasvulle, vaikka luku onkin laskenut puolessa vuodessa 12 prosenttiyksikköä. Venäjän houkuttelevuus on sen sijaan on laskenut nollan tuntumaan.

Taustaa:

Deloitte/SEB CFO Survey tutki suomalaisten talousjohtajien näkemyksiä 4.3.–25.3.2015. Tutkimukseen vastasi 50 talousjohtajaa Suomesta. Vastaajat edustivat sekä yksityisiä että listautuneita keskikokoisia, suuria ja monikansallisia yrityksiä eri toimialoilta. 74 prosentilla vastanneista yrityksistä liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa. Ensimmäistä kertaa talousjohtajakysely toteutettiin samanaikaisesti myös Euroopassa. Kyselyyn vastasi yli 1 300 talousjohtajaa 14:stä Euroopan maasta. Kysely toteutetaan puolivuosittain.

Lähde: Talouselämä