”Menestys lähtee ihmisistä”, uskoo Neste Jacobsin toimitusjohtaja Jarmo Suominen. Tällä asenteella yritys on kasvattanut myyntiään haasteellisessa markkinatilanteessa jo vuosia.

”Kasvu lähtee onnistuneesta myynnistä, mutta myös myytävässä tuotteessa on oltava jotain erityistä. Visiomme on olla asiakkaidemme ensisijainen valinta erityisesti hiilivety- ja biojalostusteollisuuden hankkeiden kehittäjänä ja toteuttajana. Perinteisten toimialojen rinnalla panostamme voimakkaasti myös uusien energiamuotojen, kuten biojalostuksen ja laajemmin bioekonomian kehittämiseen esimerkiksi prosessi- ja automaatioteknologian avulla”, kertoo toimitusjohtaja Jarmo Suominen.

Energiamarkkinat ovat jo pitkään kärsineet talouden epävarmuudesta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Erityisesti kotimaassa suunnittelupalveluiden kysyntää koettelee isojen teollisten investointien väheneminen. Neste Jacobsille kotimarkkinat tarkoittavat kuitenkin koko Pohjoismaiden aluetta. Toinen tärkeistä toimialueista on Lähi-itä, missä energiaraaka-aineita on runsaasti saatavilla. Niillä apajilla tosin kukaan ei ole yksin.

Menestys luodaan lisäarvolla

”Koska emme pysty kilpailemaan työn yksikköhinnassa kehittyvien matalan kustannustason maiden kanssa, menestyksemme tulee perustua lisäarvoon, jota kykenemme tuottamaan asiakkaillemme muita paremmin. Tämä pohjautuu kahteen asiaan: asiakkaidemme tarpeiden kuunteluun ja osaamisemme kehittämiseen niitä tarpeita vastaavaksi. Tarjoamme asiakkaillemme kumppanuutta, mikä tarkoittaa sitä, että me etsimme uutta, rakennamme uutta ja kehitämme olemassa olevaa heidän rinnallaan. Lopuksi varmistamme, että asiakas todella saa kaiken sen, mitä hänelle olemme luvanneet toimittaa.”

Lisäarvon rakentamiseksi Neste Jacobs on käynyt pitkän tien. Myynnin työkalujen ja prosessien uusimisen lisäksi organisaatiossa on satsattu voimakkaasti johtamisen ja toimituskyvyn kehittämiseen.

Osaako Suomi-insinööri myydä?

”On hyvä kysymys, osaako suomalainen insinööri myydä maailmalla. Ehkä me suomalaiset olemme muihin verrattuna hieman jäyhempiä, mutta siitä huolimatta me Neste Jacobsissa olemme päässeet kisaamaan useista projekteista maailman suurimpien insinööritoimistojen rinnalla. Ihmiset ovat ehdottomasti tärkein voimavaramme. Uskon menestyksemme liittyvän myös pitkälti siihen, että kunnioitamme työntekijöitämme sekä yksilöinä että yhteisönä ja toimimme kaikki kohti yhteistä päämäärää”, Suominen sanoo.

Tulevaisuudessa Neste Jacobsin tavoitteena on säilyttää osaamisensa parhaiden tasolla ja vahvistaa edelleen asemaansa pohjoismaisena toimijana. Osaamisen ylläpitäminen ei kuitenkaan riitä, vaan samalla on satsattava uusiin osaamisalueisiin. Tätä varten yrityksessä toimii esimerkiksi oma virtuaaliakatemia NJ Academy, joka kouluttaa Neste Jacobsin asiantuntijoita yli maarajojen. Tavoitteena on innostaa työntekijöitä kehittämään osaamistaan ja johtaa sitä strategian edellyttämään suuntaan. Samalla NJ Academy toimii siltana eri paikkakunnilla ja eri maissa työskentelevien ihmisten välillä.

Kansainvälistä osaamista kaivataan

Neste Jacobsin henkilöstöstä noin 20 % työskentelee parhaillaan yrityksen ulkomaan toimistoissa tai -projekteissa. Tulevaisuudessa kansainvälisen taustan omaaville asiantuntijoille on yhä enemmän tilausta. Yhtä lailla yritys on kiinnostunut oppilaitoksista valmistuvista nuorista ja työllistää mielellään myös kesäharjoittelijoita ja lopputyön tekijöitä.

”Tarjoamme henkilökunnallemme todella mielenkiintoisen työympäristön ja tilaa kehittyä niin pitkälle kun rahkeet riittävät. Vakaassa ja kansainvälistyvässä yrityksessä uramahdollisuuksia avautuu nopeasti ja niihin tarttuvalle on tie auki. En usko, että Suomeen enää löydetä yhtä uutta "Nokiaa", vaan sen sijaan kasvu tulee useista menestyvistä alansa huippuyrityksistä. Näistä voi kasvaa alallaan isoja toimijoita maailmanlaajuisestikin. Haluamme olla eturintamassa luomassa uutta kasvua sekä kotimarkkinallamme Pohjoismaissa että kansainvälisesti."


Neste Jacobs on Pohjoismaiden suurimpia vaativien teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtopalveluiden ja ratkaisujen toimittajia öljy- ja kaasu-, petrokemian- ja kemianteollisuuden sekä biotekniikan alalla. Yhteistyössä GE Healthcaren kanssa yritys on myös yksi maailman johtavista veriplasmafraktiointilaitosten toimittajista. Neste Jacobs työllistää yli 1000 työntekijää ympäri maailman.

Teksti: Anna Väre, Kuva: Lasse Kaaria. Artikkeli on julkaistu Helsingin Sanomien välissä ilmestyneessä Sanoma Rekrytointimedioiden Kasvun tekijät -liitteessä 20.9.2014.