Työuran alussa

Opiskelijoiden työttömyysriski kasvoi

25.5.2016 klo 11:51

Tilastokeskuksen mukaan opiskelijoiden työttömyysriski kasvoi vuonna 2015.

Tilastokeskuksen mukaan opiskelijoiden työttömyysriski vuonna 2015 oli kolminkertainen vuoteen 1988 verrattuna. Vuoden 2014 lopun työikäisistä opiskelijoista 14,8 % oli työttömänä vuoden 2015 lopussa. Vuonna 1988 vastaava osuus oli alle 5 %. Työikäisen väestön yleinen riski olla työttömänä oli 11,2 % vuoden 2015 lopussa. Riski on kasvanut vuodesta 2011 lähtien, jolloin se oli 7,5 %. Suurin työttömyysriski oli työttömillä. Heistä 56,1 % oli työttömänä vuoden 2014 ja vuoden 2015 lopussa. Riski pieneni hieman vuoden 2014 luvusta, joka oli 56,6 %.

Työllisten työttömyysriski laski 4,7 %:sta 4,5 %:iin. Opiskelijoiden osalta työttömyysriski kasvoi 14,2 %:sta 14,8 %:iin. Työttömyysriski oli suurin keskiasteen opiskelijoilla (21,9 %) ja matalin alimman korkea-asteen/alemman korkeakouluasteen opiskelijoilla (4,7 %). Opiskelualoittain tarkasteluna työttömyyden riski oli suurin palvelualojen koulutuksessa (20,8 %) ja maa- ja metsätalousalan (18,1 %) sekä tekniikan opiskelijoilla (18,0 %). Matalin työttömyysriski oli kasvatustieteellisen ja opettajankoulutuksen opiskelijoilla (3,6 %). Maakunnista opiskelijoiden työttömyysriski oli pienin Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja Uudellamaalla ja korkein Kymenlaaksossa ja Kainuussa.

Lähde: Tilastokeskus